PozPublikacjaPodglądPunkty
50Chodor L., Projektowanie zrównoważone zagadnieniem społecznym i stochastycznym, W: Kamionka L (Red.), Projektowanie zrównoważone jako paradygmat kształtowania przestrzeni w XXI wieku / Sustainable design as the paradigm of the shaping of the space in the 21 st. century,, Monografia, Architektura 3, Wyd. Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2016 , s. 125-134.(5)
49Chodor L., Przekrycia hal i galerii, XXXI Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, Szczyrk 24-27 lutego 2016, Naprawy i wzmocnienia konstrukcji budowlanych , Tom I Wykłady, str. 25 ÷ 202, PZITB O/Katowice, ISBN 978-83-942221-2-3 2016
(5)
48Bijak R., Chodor L., Zginanie i skręcanie dwuteowników bisymetrycznych , Materiały Konferencji Naukowej Krynica 2015, Bydgoszcz-Krynica, 20-25 wrzesień 2015 (4/2)
47Kamionka L., Chodor L., Projektowanie zrównoważone. Mit czy konieczność, Materiały Konferencji Naukowej Krynica 2015, Bydgoszcz-Krynica, 20-25 wrzesień 2015(4/2)
46Chodor L. (Edt). Short Papers, Scientific-Technical Conference ZK2014- Metal Structures, Kielce-Suchedniów, 2-4 lipca 2014, πPress, Kielce, 2014(4)
45Chodor L., Malik Ł., Optymalizacja konstrukcji nośnej hali stalowej | Optimization of the supporting structure of steel hall, Short Papers, Scientific-Technical Conference ZK2014- Metal Structures, Kielce-Suchedniów, 2-4 lipca 2014, πPress, Kielce, p. 195-198,2014
44Chodor L., Bijak R., Stochastic finite element analysis of 3D thin-walled structures, Short Papers, 20th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM2013 - Poznań, p MS06-1,MS06-2,2013(10/2)
43Chodor L., Klinke T., Chodor A., BIM-Projektowanie zrównoważone, Cyrkulacje, Powietrze-Wentylacja-Klimatyzacja, 8, str. 50-51, 2012
42Chodor L., Kształcenie inżyniera budownictwa oraz architekta w nowej technologii inteligentnych systemów komputerowych BIM – 3D+,, Materiały Ogólnopolska Konferencja Dydaktyczno-Naukowa Kształcenia na kierunku Budownictwa, s. 123-138, Kielce 1-3 czerwca 2011 [EN]
41Mikina R., Chodor L..,Jakość inżynierów, absolwentów kierunku budownictwo w ocenie pracodawców polskich. Część II- Inżynier -wykonawca, Drogi Lądowe, Powietrzne, Wodne, 2-2010, s. 43-48,,2010
40Mikina R., Chodor L.,Jakość inżynierów, absolwentów kierunku budownictwo w ocenie pracodawców polskich. Część I- Inżynier -projektant, Drogi Lądowe, Powietrzne, Wodne, 1-2010, s. 57-67, 2010
39Chodor L., Projekt koncepcyjny przedszkola ze żłobkiem, Praca dyplomowa Architektura i Urbanistyka, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych Katowice, stron 68 +8 plansz, 2010
P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8,
38Chodor L.,Podstawka R.Analiza Pushover oraz przeguby i załomy nieliniowe w konstrukcjach żelbetowych, Materiały 55 Konferencji KILiW PAN i KN PZITB Krynica 2009, Problemy naukowo-badawcze budownictwa, s. 215 – 221 [Pushover analysis and nonlinear joints in reinforced concrete structures, Proc. Sc. Conf. KILiW PAN i KN PZITB, pp. 215-221], 2009
37Mikina R., Chodor L. Jakość inżynierów, absolwentów kierunku budownictwo w ocenie pracodawców polskich>/em>, Materiały 55 Konferencji KILiW PAN i KN PZITB Krynica 2009 Kształcenie kadr technicznych dla budownictwa, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, s. 101-121,2009
36Chodor L., Bijak R., Wrażliwość na imperfekcje prętów cienkościennych z połączeniami podatnymi, Mat. Konferencja Jubileuszowa z okazji 70-lecia prof. Z. Kowala, Szklarska Poręba,,1998
35Chodor L, Bijak R. Sensitivity analysis of initially curved thin-walled bars, Journal STATYBA (Civil Engineering), Vilnius, Technika 3(11), p.30-34,1997 (15/2)
34Chodor L., Kowal Z., Numerical determination of asymptotic regression curves of composite compressed bars, Proc. XIII P. Conference "Computer Methods in Mechanics", Poznan, Poland 5-8 May 1997
33Bijak R., Chodor L., Kołodziej G., Kowal Z.: Sensitivity of cross-section shape for nonlinear thin-walled bars, Proc. XIII P. Conference "Computer Methods in Mechanics", Poznan, Poland 5-8 May 1997, p. 175-182,1997
32Chodor L., Bijak R., Sensitivity analysis of thin-walled bars., Proc. European Workshop "Thin-Walled Steel Structures", Krzyżowa (Kreisau) - Cottbus, 26-27 Sept., 1996, p.185-192,1996
31Chodor L., Bijak R.: Analiza wrażliwości w Stochastycznej Metodzie Elementów Skończonych, Mat. XLII Konf. KILiW PAN i KN PZITB, t.I: Teoria Konstrukcji, Kraków-Krynica, s. 37-44, ,1996
30Gilewski W. and Chodor L. (Ed.), Computers Methods in Mechanics, Proceedings of 11-th Polish Conference on Computer Methods in Mechanics, Kielce-Cedzyna Vol. 1, Vol. 2 and Vol. 3, 1993(5)
29Chodor L., Kowal Z., Kołodziej G., Orzelski P., Żmijewski M.: Computer visualisation in mechanics, Proc. XI Conference "Computer Methods in Mechanics", Kielce-Cedzyna, T.I, p. 163-171,1993
28Chodor L., Plastic failure process of beams taking into con-sideration shear forces, Proc. of 10th Congress on Material Testing, Vol. 1, Budapest , p. 211-216, 1991
27Chodor L., Discretisation of Structures in the Stochastic Finite Element Method, Proc. of X Sc. Conf. "Computers Methods in Mechanics", Szczecin-Świnoujście, 1991
26Chodor L., Słowik J., CAD Systems. program LCBlacho for design of plate girder, Proc. of X Sc. Conf. "Computers Methods in Mechanics", Szczecin-Świnoujście, 1991
25Chodor L., Kowal Z., Sendkowski J., Zając Z., Awaria komina stalowego w warunkach zmęczenia niskocyklowego, Mat. XII Sympozjum " Badanie przyczyn i zapobieganie awariom konstrukcji budowlanych", Szczecin-Świnoujście, T.1, s. 105-112,1991
24Chodor L., Kowal Z., Zając Z.: Design of multispan horizon-tal cylindrical reservoir, Proc. of Czechoslovak Conference of Steel Structures, Ostrava, T.1, p. 240-244,1991
23Chodor L., Kowal Z., Zając Z.,Projektowanie poziomych cylindrycznych zbiorników o przekroju odkształcalnym, Mat. XXXVI Konf. Naukowej KILiW PAN i KN PZITB, Tom 1: Teoria Konstrukcji, Krynica-Wrocław 1990
22Chodor L., Algorytm analizy płaskich sprężysto-plastycznych stanów naprężeń z początkową anizotropią, Mat. IX Konf. Naukowej "Metody Komputerowe w Mechanice", Kraków-Rytro,, s. 107-114,1989
21Bijak R., Chodor L.,Algorytm obliczania skrętnych charakterystyk wielokomorowych przekrojów cienkościennych, Mat. IX Konf. Naukowej "Metody Komputerowe w Mechanice", Kraków-Rytro, s. 47-54,1989
20Bijak R., Chodor L.,Ścisły element skończony pręta cienkościennego o przekroju zamkniętym w zagadnieniach statyki i stateczności, Mat. IX Konf. Naukowej "Metody Komputerowe w Mechanice", Kraków-Rytro, s. 55-62,1989
19Chodor L.,Algorytm szacowania losowych odpowiedzi systemów konstrukcyjnych przy użyciu Stochastycznej Metody Elementów Skończonych, Mat. IX Konf. Naukowej "Metody Komputerowe w Mechanice", Kraków-Rytro, s. 115-122,1989
18Chodor L., Dziubdziela W., Kowal Z.,Współczynnik bezpieczeństwa konstrukcji poddanej wielookresowym obciążeniom stochastycznym, Mat. XXXV Konf. Naukowej KILiW PAN i KN PZITB, Tom 1: Teoria Konstrukcji, Krynica-Wrocław, s. 19-24,1989
17Chodor L., Kowal Z.,Interakcja zginania i ścinania stalowych belek zginanych poprzecznie w świetle badań doświadczalnych, Inżynieria i Budownictwo 2/89, s. 58-62
16Chodor L., Kowal Z.,O współczynniku Poissone'a stali niskowęglowej poza granicą sprężystości, Mat. VIII Międzynarodowej Konf. Nauk.-Tech. "Konstrukcje Metalowe", Gdańsk 1989, s. 46-53
15Chodor L., Kowal Z., Krzystanek A.,Wpływ spiętrzenia naprężeń na postęp korozji i pękanie stalowego płaszcza kominów przemysłowych, Mat. XXXV Konf. Naukowej KILiW PAN i KN PZITB, Tom 3: Konstrukcje Metalowe, Krynica 1989, s. 17-22
14Chlewicki K., Chodor L., Kowal Z., Malec M.,Zabezpieczenie cylindrycznego komina stalowego przed rezonansem wiatrowym, Inżynieria i Budownictwo 2/89, s. 63-66
13Chodor L., Kowal Z.,The influence of plastic fronts on the limit load capacity of transversely ended beams in the light of experimental investigations, In: Strength of Metals and Alloys, Ed.: P.O.Kettunen, T.K.Lepsito, M.E.Lehtonen, Per-gamon Press, Oxford/N.Y. 1988
12Bijak R., Chodor L.,Stateczność systemów złożonych z prętów cienkościennych w ujęciu stochastycznej metody elementów skończonych, V Sympozjum Stateczności Konstrukcji, Cedzyna 1988, s. 6-9
11Chodor L.,Stochastyczna metoda elementów skończonych w zagadnieniach losowej mechaniki konstrukcji, Mat. XXXIV Konf. Naukowej KILiW PAN i KN PZITB, Tom 1: Teoria Konstrukcji, , s. 151-156,Krynica-Gliwice ,1988
10Chodor L., Krzystanek A.: Kratownice statycznie wyznaczalne. W książce: Wytrzymałość materiałów. Komputerowe programy dydaktyczne, red. St. Piechnik, skrypt Politechniki Krakowskiej, s. 53-68, Kraków,1988
9Chodor L., Kowal Z., Microcomputer Didactic Programs in the Teaching of Technical Subjects, In: Technik Lehren, Lechtturm- Schriftenreihe, Igenieurpedagogik, Band 24, Hrsg A. Melezinek, p. 79-84, Wien , 1988
8Bijak R., Chodor L., Kowal Z., Krzystanek A., Razowski A., Mikrokomputerowe programy dydaktyczne do nauczania Konstrukcji Metalowych, Mat. Konf.: VIII Konferencja "Metody Komputerowe w Mechanice Konstrukcji", s. 35-41, Warszawa-Jadwisin,1987
7Chodor L., Losowa nośność ustrojów zginanych z uwzględnieniem sił stycznych, Raport PRE 68/86, stron 120, Instytut Budownictwa Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1986,
6Chodor L., Kowal Z., Sendkowski J., Equilibrium Paths of Stretched and Compressed Steel Samples, Proc. 9th Congress on Material Testing, Budapest, 1986
5Chodor L., Piechnik St.: Ujęcie macierzowe zagadnienia brzegowego teorii sprężystości, Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Budownictwo 14, s. 7-14, Kielce, 1983
4Chodor L., Kowal Z., Sendkowski J: Doświadczalne wyznaczenie niezależnego od prędkości odkształceń modelu zginania stali niskowęglowej, Mat. Konf.: XXVIII Konf. Nauk. KILiW PAN i KN PZITB, s. 175-180, Krynica, 1983
3Chodor L., Kowal Z.: Teoretyczne oszacowanie integralnej nośności losowej belek zginanych, Mat. Konf.: XXVI Konf. Nauk. KILiW PAN i KN PZITB, t.I: Teoria Konstrukcji, , s. 79-88, Krynica,1981
2Kowal Z., Chodor L., Rządkowski J., Theoretical Estimation of Random Deflection of Bending Beams, Proceedings Conf.: Limit States of Metal Structures, p.17, Karlovy Vary, April 7-9,1981
1Chodor L., Kowal Z., Rządkowski J.: Stochastyczna mechanika zniszczenia wybranych konstrukcji, Raport SPRS 1/80, Instytut Budownictwa, Politechnika Wrocławska, stron 52, Wrocław, 1980
Translate »