πSklep, πWiki. Regulamin

πWitryna – portal Chodor-Projekt – internetowy portal udostępniany i obsługiwany przez Chodor-Projekt, sp. z o.o. Portal udostępnia wolną encyklopedię Architekta i Inżyniera πWiki oraz internetowy sklep o nazwie πSklep, umożliwiający zakup i dostęp do pełnej treści artykułów opublik
Comments : 0

Uogólnienie formuły Ayrton-Perry

Artykuł w ciągu ostatnich 24 godzin czytało Czytelników [Imperfekcje projektowe z odchyłek wykonawczych]  ⇐  ⊗   ⇒ [Imperfekcje konstrukcji, a współczynniki bezpieczeństwa]  Formuła Ayrton i Perry (AFP) jest podstawą współczesnej formacji współczynników wyboczeniowych mimo, że została
Comments : 0

Imperfekcje łukowe łuków [R3-6]

Imperfekcjami łukowymi mogą być również obarczone pręty z nominalną krzywizną, czyli łuki. W tab. 3.4.  zamieszczono imperfekcje projektowe łuków zalecane przez [zotpressInText item=”{FQDPGZ2I}”], które można przyjąć w przypadku prowadzenia analizy uproszczonej, to znaczy
Comments : 0

Geometrycznie nieliniowa teoria konstrukcji

Niniejszy artykuł jest  rozdziałem podręcznika Imperfekcyjna metoda projektowania konstrukcji Cykl artykułów jest w trakcie edycji i będzie  publikowany  odcinkami, począwszy od 2 kwietnia 2019. Publikacja internetowa w wersji „free” z nieograniczonym prawem cytatu – z powołaniem się
Comments : 0

Model „negatywnej selekcji” w obsłudze inwestycji

Fundamentalna zasada ekonomii wyrażona przez model Akelrofa [zotpressInText item="{I8G4ZE8K}"] ( model negatywnej selekcji) ma zastosowanie również do procesu inwestycyjnego, w tym do procesu obsługi projektowej. Model Akerlofa poświadcza, że "niepożądane" osoby inwestycyjnej gry (Inw
Comments : 0

Teoria integralna, a dziedzictwo II-giej Rzeczpospolitej

W załączeniu skan Podręcznika "Zagadnienia współczesnego świata" [zotpressInText item="IZMXTUA5"] z okresu II-giej Rzeczpospolitej (Lwów, 1939), w którym przedstawiono szereg zagadnień, stanowiących dziedzictwo współczesnej (2016) myśli politycznej, społecznej, demokratycznej, a także
Comments : 0

Integralna teoria Wilbera a projektowanie zrównoważone

Projektowanie zrównoważone w architekturze w istocie jest  elementem wizji integralnej przedstawionej w pracy  [zotpressInText item="I2KKTQUR"]. Z teorii integalnej Wibera wynika naczelna zasada, że dla osiągnięcia dojrzałego poziomu projektowania i architektury  zrównoważonej należ
Comments : 0

Obszar Oddziaływania w naturze i architekturze

Obszar oddziaływanie obiektu jest powszechnie obierane, bo oddziałtywanie jest zjawiskiem naturalnym, opisywanym już od czasów starożytnych. Newton [zotpressInText item=”7DKEI832″] zjawisko to ujął w prawie powszechnego ciążenia (prawie grawitacji). Einstein [zotpressInTex
Comments : 0

Etyka chrześcijańska, a współczesna architektura i inżynieria

Św Tomasz z Akwinu w komentarzu pracy  [zotpressInText item=”{GK3R63NC}”] analizuje cztery porządki etyki chrześcijańskiej. Porządek pierwszy – naturalny  jest niezależny od teologii moralnej . Św Tomasz wyraźnie stwierdza, że filozofia i porządek naturalny obejmuje
Comments : 0

Zagrożenie stereotypem i rutyną w budownictwie i architekturze

Rutyna jet rozumiana jako „postępowanie według utartych schematów”, które prowadzi do nieoryginalności, banalności, płytkości i wreszcie prostoty oraz prymitywizmu zastosowanych rozwiązań. Takie zachowania nie powinny być wspierane, należy je krytykować i jawnie piętnować. Rutyna moż
Comments : 0
12
Translate »