A B C D E F G H I K Ł M N O P R S T U W Z
Me Mo

Monitoring stanu hali

Współczesne budowle w tym wielkopowierzchniowe hale są projektowane i budowane w sposób optymalny: materiało- i energo-oszczędny.  W okresie życia obiektu jego konstrukcja podlega starzeniu w zmiennym środowisku zewnętrznym. Zmienne są obciążenia środowiskowe, np. obciążenie śniegiem i wiatrem lub wpływy para-sejsmiczne, a także pożarowe. Zwykle nie jest zasadne projektowanie i budowa obiektu na bezwzględnie największe obciążenia – obciążenia obliczeniowe  są statystycznie uzasadnioną wartością mniejszą od bezwzględnie największej, która może pojawić się z małym prawdopodobieństwem. Ale może pojawić się i wtedy dojdzie do katastrofy budowlanej. Nie możemy na to pozwolić, bo koszty katastrofy  również materialne mogą być wysokie.  Dlatego należy rozważyć instalację ciągłego monitoringu stanu hali. Koszty inwestycyjne instalacji nie muszą być duże, a uzyskane efekty bezcenne.

Stan techniki i technologii pozwala już na instalację inteligentnego monitoringu, który w połączeniu z systemami mobilnymi i dostępem do internetu pozwalają na 24- godzinną obserwację zachowania obiektu i analizę krytycznych sygnałów o niepokojącym zachowaniu konstrukcji. Systemy takie skłądają się z szeregu czujników:
1) czujników odkształceń konstrukcji w miejscach krytycznych,
2) czujników pracy urządzeń,
3) czujników otwarcia klap, okien, drzwi, czujników wilgotności, temperatury , dymu.
Odpowiednio rozmieszczone czujniki wysyłają sygnały do centrali systemu (komputera). Tam są analizowane i w razie zagrożenia uruchamiane są moduły ostrzegawcze, oraz wysyłane wiadomości GSM do wyznaczonych osób o koniecznej interwencji.

Przykładowo firma Techoqu oferuje system monitorowania obciążenia konstrukcji stalowych (obciążenie śniegiem), system monitorowania temperatury lub wilgotności powietrza w wyznaczonych strefach oraz system sygnalizacji otwarcia/zamknięci klap. Na rys. 1 pokazano schemat systemu monitorowania obciążenia śniegiem.

Monitoring śniegu TECHQU

 Rys.1. System Techoqu [1]

Literatura

  1. Techoqu. (2016). Nadzorowanie stanu hali. Systemy inteligentnego monitoringu

________________________________

Comments : 0
O autorze
* dr inż. Leszek Chodor. Architekt i Inżynier Konstruktor; Rzeczoznawca budowlany. Autor wielu projektów budowli, w tym nagrodzonych w konkursach krajowych i zagranicznych, a między innymi: projektu wykonawczego konstrukcji budynku głównego Centrum "Manufaktura" w Łodzi, projektu budowlanego konstrukcji budynku PSE w Konstancinie Bielawa, projektów konstrukcji "Cersanit" ( Starachowice, Wałbrzych, Nowograd Wołyński-Ukraina), projektu konstrukcji hali widowiskowo-sportowej Arena Szczecin Autor kilkudziesięciu prac naukowych z zakresu teorii konstrukcji budowlanych, architektury oraz platformy BIM w projektowaniu.

Twój komentarz do artykułu

Translate »