Uogólnienie formuły Ayrton-Perry

Część 2-3 podręcznika [ Imperfekcyjna metoda projektowania konstrukcji ] ← spis treści | Nawigacja: [2-2:  Geneza metod imperfekcyjnych ]  ⇐  ⊗   ⇒ [2:4 : Alternatywna amplituda imperfekcji ] Artykuł w ciągu ostatnich 24 godzin czytało Czytelników Uwagi i recenzje podręcznika  przesył
Comments : 0

Uogólniona alternatywna imperfekcja

Uwaga: artykuł jest w trakcie edycji . Zawiera treści tymczasowe.   Niniejszy artykuł jest rozdziałem 4-4 podręcznika Imperfekcyjna metoda projektowania konstrukcji [ ← spis treści] Nawigacja: [Proces stochastyczny imperfekcji systemowych ] ⇐  ⊗  ⇒ [Imperfekcje. Przykład rachunkowy pr
Comments : 0

Usytuowanie pożarowe budynków

Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe odległość między zewnętrznymi ścianami budynków niebędącymi ścianami oddzielenia przeciwpożarowego, a mającymi na powierzchni większej niż 65% klasę odporności ogniowej (E), nie powinna, z zastrzeżeniami poniżej, być mniejsza niż odległość w metra
Comments : 0

Utrata stateczności pręta przy rozciąganiu

Powszechny jest pogląd, że pręt rozciągany nie może utracić stateczności. Tymczasem pręt rozciągany, wykonany z dowolnego materiału, również liniowo-sprężystego –  traci stateczność, co pokazano na rys.1. Można to wykazać przy analizie dużych odkształceń pręta, przy czym nie jes
Comments : 0
Translate »