Technika zamocowań. Nowoczesne łączniki

We współczesnej technologii budowlanej ważne miejsce zajmują techniki zamocowań za pomocą łączników specjalnych, z których najważniejsze, to : gwoździe do stali i betonu, kołki qwintowane, kotwy metalowe samopodcinające, kotwy metalowe segmentowe (rozporowe), kotwy wkręcane (w tym HUS
Comments : 0

Teoria załomów plastycznych a analiza połączeń śrubowych

Analiza śrubowych połączeń doczołowych  i innych jest  prowadzona zgodnie z [1] z zastosowaniem zastępczych króćców teowych (T-króćców) oraz  kołowych lub niekołowych  mechanizmów zniszczenia blach. W śrubowym połączeniu czołowym rygla ze słupem, pokazanym na rys. 1a) analizuje się me
Comments : 0

Transformacja podstawowych zmiennych losowych

W analizie niezawodności fundamentalnym zadaniem jest transformacja podstawowych zmiennych losowych $X$ do gaussowskiej przestrzeni standardowej $U$ , , , , , , , i in. Transformacja zmiennych losowych $T:\ X \to U$ powinna zachować prawdopodobieństwo obszaru awarii. Warunek ten można
Comments : 0
Translate »