A B C D E F G H I K Ł M N O P R S T U W Z
Te Tr

Technika zamocowań. Nowoczesne łączniki

We współczesnej technologii budowlanej ważne miejsce zajmuje technika zamocowań nowoczesnymi łącznikami specjalnymi, z których najważniejsze, to : gwoździe do stali i betonu, kołki qwintowane, kotwy metalowe samopodcinające, kotwy metalowe segmentowe (rozporowe), kotwy wkręcane do bet
Comments : 0

Teoria losowych wartości ekstremalnych

Artykuł w ciągu ostatnich 24 godzin czytało   Czytelników Uwagi i recenzje podręcznika  przesyłać na adres wydawnictwa: wydawnictwo@chodor-projekt.net lub leszek.chodor@chodor-pojekt.pl Podręcznik Imperfekcyjna metoda projektowania konstrukcji [ → Spis treści ] Dodatek B :  Teoria los
Comments : 0

Teoria załomów plastycznych a analiza połączeń śrubowych

Analiza śrubowych połączeń doczołowych  i innych jest  prowadzona zgodnie z z zastosowaniem zastępczych króćców teowych (T-króćców) oraz  kołowych lub niekołowych  mechanizmów zniszczenia blach. W śrubowym połączeniu czołowym rygla ze słupem, pokazanym na rys. 1a) analizuje się mechan
Comments : 0

Transformacja podstawowych zmiennych losowych

W analizie niezawodności fundamentalnym zadaniem jest transformacja podstawowych zmiennych losowych $X$ do gaussowskiej przestrzeni standardowej $U$ , , , , , , , i in. Transformacja zmiennych losowych $T:\ X \to U$ powinna zachować prawdopodobieństwo obszaru awarii. Warunek ten można
Comments : 0
Translate »