A B C D E F G H I K Ł M N O P R S T U W Z
Me Mo

Model żelbetu My-Mz-N

W pracy przedstawiono algorytm obliczania żelbetowego przekroju mimośrodowo, dwukierunkowo zginanego i ściskanego lub rozciąganego, który jest uogólnieniem nieliniowego kalkulatora żelbetu M-N. W literaturze wzkazuje się (np Ross (1986) ), że wtypowym przypadku słupów dwukierunkowo zg
Comments : 0
Translate »