Metoda Monte- Carlo, a zagadnienie brzegowe teorii sprężystości [N]

Metoda Monte- Carlo jest metodą statystycznych symulacji, chętnie używaną do szacowania niezawodności systemu. Metodologią wynikającą w skonstruowaniu procesu losowego, którego charakterystyki są szukanymi wielkościami dla zadania deterministycznego. Najprostszym przykładem zastosowan
Comments : 0

Metody realizacji przedsięwzięcia wg FIDIC

Organizacja FIDIC w opracowaniu [1] zdefiniowała metody realizacji przedsięwzięcia – zamierzenia inwestycyjnego architektoniczno-budowlanego.  Informacje o stosowanych formach realizacji inwestycji budowlanej są szczególnie istotne dla Inwestora oraz dla Konsultanta Inżyniera. I
Comments : 1
Translate »