Alternatywne, zintegrowane imperfekcje konstrukcji [R3-7]

[ Imperfekcje łukowe łuków ] [poprzednie R3-6] ⇐ ⊗ ⇒ [następne R3-8] [ Kryterium 10% wrażliwości konstrukcji na imperfekcje ] W postanowieniach normowych w klauzuli normowej dopuszczono do stosowania alternatywny sposób uwzględniania zintegrowanych imperfekcji konstrukcji, który w roz
Comments : 0

Fundamentalne założenia metody imperfekcyjnej [R4-1]

[Podsumowanie. Imperfekcje w normach światowych] [poprzednie R3-10] ⇐ ⊗ ⇒ [następne R4-2] [ Imperfekcje systemowe, a efekt P-Delta ] Fundamentalne założenia metody imperfekcyjnej W praktyce inżynierskiej podstawową metodą wymiarowania jest nadal podejście zachowawcze, charakterystyczn
Comments : 0

Geneza metod imperfekcyjnych [R2-3]

[Imperfekcje projektowe z odchyłek wykonawczych] [poprzednie R2-2]  ⇐  ⊗   ⇒ [następne R3-1] [Imperfekcje konstrukcji, a współczynniki bezpieczeństwa] Geneza metod imperfekcyjnych nieodłącznie jest związana z klasyczną metodą projektowania pręta ściskanego i zginanego z użyciem współc
Comments : 0

Imperfekcje konstrukcji drewnianych i murowych [R3-5]

[ Imperfekcje konstrukcji zespolonych i aluminiowych ] [poprzednie R3-4] ⇐ ⊗ ⇒ [następne R3-6] [ Imperfekcje łukowe łuków ] Konstrukcje drewniane, projektowane zgodnie z normą oraz konstrukcje murowe  projektowane zgodnie z normą – obarczone są systemowymi imperfekcjami geometry
Comments : 0

Imperfekcje konstrukcji i ich źródła [R2-1]

[Klasyfikacja imperfekcyjnych metod projektowania] [ poprzednie R1.4 ]  ⇐  ⊗  ⇒ [następne R2-2] [Imperfekcje projektowe z odchyłek wykonawczych] Omówiono  klasyfikację i żródła imperfekcji konstrukcji. Klasyfikacja imperfekcji konstrukcyjnych Niedoskonałości systemu konstrukcyjnego i
Comments : 0

Imperfekcje konstrukcji stalowych [R3-2]

[ Imperfekcje a współczynniki obciążeń ]  [poprzednie R3-1] ⇐ ⊗ ⇒ [następne R3-3] [ Imperfekcje konstrukcji żelbetowych ] W normie do projektowania konstrukcji stalowych Eurokod 3 zdefiniowano oryginale zasady, stanowiące podstawę metod imperfekcyjnych. W normie tej dopuszczono jeszcz
Comments : 0

Imperfekcje konstrukcji żelbetowych [R3-3]

[ Imperfekcje konstrukcji stalowych ] [poprzednie R3-2] ⇐ ⊗ ⇒ [następne R3-4] [ Imperfekcje konstrukcji zespolonych i aluminiowych ] Opis imperfekcji systemowych w ujęciu Eurokod2 jest spójny z opisem przedstawionym w normie Eurokod 3  z dokładnością do oznaczeń oraz pominięcia imperf
Comments : 0

Imperfekcje konstrukcji zespolonych i aluminiowych [R3-4]

[ Imperfekcje konstrukcji żelbetowych ] [poprzednie R3-3] ⇐ ⊗ ⇒ [następne R3-5] [ Imperfekcje konstrukcji drewnianych i murowych ] Imperfekcje konstrukcji zespolonych Przy obliczaniu stateczności konstrukcji zespolonych zgodnie z należy brać pod uwagę efekty drugiego rzędu, w tym napr
Comments : 0

Imperfekcje konstrukcji, a współczynniki bezpieczeństwa [R3-1]

[ Geneza metod imperfekcyjnych ]  [poprzednie R2-3]  ⇐ ⊗ ⇒ [następne R3-2] [ Imperfekcje konstrukcji stalowych ] Wprowadzenie Stosowanie metod imperfekcyjnych we współczesnych normach  projektowych jest spójne dla podstawowych rodzajów konstrukcji: żelbetowych Eurokod 2 , metalowych E
Comments : 0

Imperfekcje łukowe łuków [R3-6]

[ Imperfekcje konstrukcji drewnianych i murowych ] [poprzednie R3-5] ⇐ ⊗ ⇒ [nastepne R3-7] [ Alternatywne, zintegrowane imperfekcje konstrukcji ] Imperfekcjami łukowymi mogą być również obarczone pręty z nominalną krzywizną, czyli łuki. W tab. 3.4.  zamieszczono imperfekcje projektowe
Comments : 0

Imperfekcje projektowe z odchyłek wykonawczych [R2-2]

[Imperfekcje i ich źródła] [ poprzednie R2-1]  ⇐  ⊗  ⇒ [następne R2-3] [ Geneza metod imperfekcyjnych] Źródłem geometrycznych imperfekcji systemowych są odchyłki wytwarzania elementów i wznoszenia konstrukcji. Dopuszczalne tolerancje wykonawcze są ustalone w przepisach odbiorowych, a
Comments : 0

Imperfekcje w normach światowych [R3-10]

[Imperfekcje, a układy usztywniające konstrukcję ][poprzednie R3-9] ⇐ ⊗ ⇒ [następne R4-1][ Fudamentalne założenia metody imperfekcyjnej ] Modele imperfekcji w normach Eurokod. Podsumowanie W europejskich normach konstrukcyjnych Eurokod wprowadzono spójny system imperfekcji, w zasadzie
Comments : 0

Imperfekcje, a układy usztywniające konstrukcję [R3-9]

[Kryterium 10% wrażliwości konstrukcji] [poprzednie R3-8] ⇐ ⊗ ⇒ [następne R3-10] [Podsumowanie. Imperfekcje w normach światowych ] Zasady ogólne Zasady przedstawione w poprzednich punktach rozdziału trzeciego dotyczą analizy głównego układu konstrukcyjnego, w tym elementów nośnych wyd
Comments : 0

Imperfekcyjna metoda projektowania. Wprowadzenie [R1-1]

| ⇐ ⊗ ⇒ [następne: R1-2] [ Imperfekcyjna metoda. Pojęcia podstawowe ] Do wszystkich tych typów konstrukcji (stalowe, żelbetowe, drewniane, murowe) stosuje się wspólną metodologię projektowania konstrukcji z imperfekcjami, z zastosowaniem metody imperfekcyjnej. Uproszczone, wyboczeniow
Comments : 0

Imperfekcyjna metoda. Pojęcia podstawowe [R1-2]

[Imperfekcyjna metoda projektowania. Wprowadzenie] [poprzednie R1-1] ⇐ ⊗ ⇒ [następne R1-3] [ Klasyfikacja teorii drugiego rzędu] Nośność graniczna i krytyczna konstrukcji z imperfekcjami Imperfekcje belek i słupów powodują, że idealne zachowanie opisywane klasycznymi modelami: wybocze
Comments : 0

Klasyfikacja imperfekcyjnych metod projektowania [R1-4]

[Klasyfikacja metod II rzędu. Zadania Benchmark] [poprzednie: R1-3] ⇐ ⊗ ⇒ [następne: R2-1] [ Imperfekcje i ich źródła] Klasyfikacja imperfekcyjnych metod projektowania konstrukcji Ze względów porządkujących już na wstępie dokonamy klasyfikacji metod wymiarowania konstrukcji, stosowany
Comments : 0

Klasyfikacja teorii drugiego rzędu [R1-3]

[Imperfekcyjna metoda. Pojęcia podstawowe] [poprzednie: R1-2] ⇐ ⊗ ⇒ [następne: R1-4] [ Klasyfikacja metod imperfekcyjnych] W podręczniku przedstawiono klasyfikację metod drugiego rzędu na tle licznych przykładów obliczeń wykonanych programem S3D , który wykorzystuje teorię dużych prze
Comments : 0

Kryterium „10%”wrażliwości konstrukcji na imperfekcje [R3-8]

[ Alternatywne, zintegrowane imperfekcje konstrukcji ] [poprzednie R3-7] ⇐ ⊗ ⇒ [następne R3-9] [ Imperfekcje a układy usztywniające konstrukcję ] Wszystkie systemy konstrukcyjne są obarczone losowymi imperfekcjami i nie da się tego uniknąć. Podatność konstrukcji na nieliniowe efekty g
Comments : 0

Ściskane pręty stalowe

Artykuł w ciągu ostatnich 24 godzin czytało Czytelników Podstawowymi elementami konstrukcji stalowych są  belki i słupy. Belki są elementami zginanymi, a słupy ściskanymi Elementy te przed osiągnięciem pełnej nośności przekroju (plastycznej dla klasy 1-szej przekroju , lub 2-giej, spr
Comments : 0

Stateczność przestrzenna budynków żelbetowych

Wielokondygnacyjne budynki żelbetowe wykonywane są jako średniowysokie (rys.1), ale coraz częściej wypierają konstrukcję stalową w budynkach wysokich i wysokościowcach (np. rys.2). Szczególnie w wysokich budynkach istotna jest stateczność przestrzenna, a przede wszystkim skrętna, to z
Comments : 0
12
Translate »