Etyka chrześcijańska, a współczesna architektura i inżynieria

Św Tomasz z Akwinu w komentarzu pracy  analizuje cztery porządki etyki chrześcijańskiej. Porządek pierwszy – naturalny  jest niezależny od teologii moralnej . Św Tomasz wyraźnie stwierdza, że filozofia i porządek naturalny obejmuje cały zakres nauk spekulatywnych, fizykę, matema
Comments : 0
Translate »