Stalowe dżwigary kratowe

Testy zakupów oraz praw dostępu.
Przepraszamy za czasowe utrudnienia w korzystaniu z Portalu 

Artykuł premium

Dostęp do pełnej treści artykułu uzyskasz po dokonaniu opłaty:
2,00 PLN – Zamów
Fragment artykułu:

Dźwigary kratowe w systemach konstrukcyjnych

Rodzaje kratownic systemowych

Na rys. 1a pokazano systemowe rodzaje kratownic: K1 – kratownica skrajna, K2– kratownica przedskrajna, K3 – kratownica pośrednia, definiujące pola hal: skrajne Ps  i przedskrajne Pp, istotne przy konstruowaniu stężeń hal.

Kratownice systemowe

Rys.1 Dźwigary kratowe w ustrojach hal: a) systemowe rodzaje kratownic, b) teoretyczna kratownica i jej cechy (kratownice stalowe są rzeczywiste i nie spełniają warunków kratownicy teoretycznej)

Kratownice teoretyczne, a  rzeczywiste

Teoretyczne kratownice są ustrojami prętowymi: a) złożonymi z prętów idealnie prostych, b) połączonych przegubowo i c) osiowo połączonych w węzłach, d) obciążonych silami skupionymi przyłożonymi w węzłach (ry.1b) . Przy spełnieniu tych założeń w prętach powstaną wyłącznie siły osiowe. Rzeczywiste kratownice nie spełniają praktycznie żadnego z założeń kratownic: a) pręty są rzeczywiste, czyli ze wstępnymi wygięciami, b) węzły są rzeczywiste, czyli najczęściej nie przegubowe, c) pręty są często łączone w węzłach z mimośrodami, d) obciążenia są często przyłożone między węzłami (np. płatwie). W konsekwencji w prętach obok sił osiowych powstają momenty zginające. Rzeczywista kratownica nie jest więc kratownicą, a ramą. W projektowaniu kratownic stalowych należy przestrzegać następujących zasad:
  • Węzły konstruuje się maksymalnie usztywnione, czym zwiększamy niezawodność systemu konstrukcyjnego,
  • połączenia  węzłach staramy się konstruować bez mimośrodów.  Wprowadzanie mimośrodów do węzłów dopuszcza się w przypadkach uzasadnionych prostotą technologiczną,
  • obciążenia przykładamy w węzłach. Obciążenia międzywęzłowe dopuszcza się w przypadkach uzasadnionych funkcjonalnie (np. płatwie) lub prostotą technologiczną.
W przypadku spełnienia postulatu węzłów osiowych oraz obciążeń węzłowych po rozwiązaniu ustroju jako ramy możemy oczekiwać , że ustrój będzie bliski kratowemu, to znaczy momenty zginające będą małe, a nawet pomijalnie małe, to znaczy w węzłach uzyskamy przeguby logiczne, nawet  w przypadku wykonstruowania połączeń sztywnych.
Comments : 0
O autorze
* dr inż. Leszek Chodor. Architekt i Inżynier Konstruktor; Rzeczoznawca budowlany. Autor wielu projektów budowli, w tym nagrodzonych w konkursach krajowych i zagranicznych, a między innymi: projektu wykonawczego konstrukcji budynku głównego Centrum "Manufaktura" w Łodzi, projektu budowlanego konstrukcji budynku PSE w Konstancinie Bielawa, projektów konstrukcji "Cersanit" ( Starachowice, Wałbrzych, Nowograd Wołyński-Ukraina), projektu konstrukcji hali widowiskowo-sportowej Arena Szczecin Autor kilkudziesięciu prac naukowych z zakresu teorii konstrukcji budowlanych, architektury oraz platformy BIM w projektowaniu.
Translate »