Sufity podwieszone

We współczesym buownictwie chętnie stosuje się sufity podwieszone do konstrukcji nosnej stropu (lub przekrycia) i w ten sposób rozdziela element konstrukcyjnych (strop, konstrukcję przekrycia) od elementu  wykończenia wnętrza  pomieszczenia. Takie rozwiązania szeroko stosuje się w bud
Comments : 0
Translate »