A B C D E F G H I K Ł M N O P R S T U W Z

Sufity podwieszone

We współczesym buownictwie chętnie stosuje się sufity podwieszone do konstrukcji nosnej stropu (lub przekrycia) i w ten sposób rozdziela element konstrukcyjnych (strop, konstrukcję przekrycia) od elementu  wykończenia wnętrza  pomieszczenia. Takie rozwiązania szeroko stosuje się w budynkach użyteczności publicznej, obiektach komercyjnych i centrach handlowo-usługowych, a także w nowoczesnych biurowcach, a obecnie nawet w domach jednorodzinnych lub mieszkaniach w domach wielorodzinnych – wszędzie tam, gdzie wyokośc użytkowa pomiszczenia na to pozwala ( np w łazienkach).
Zgodnie  z §77 warunków technicznych [1]): w przypadku gdy pomieszczenie higieniczno-sanitarne (w tym łazienka) jest wyposażone w wentylację mechaniczną wywiewną lub nawiewno-wywiewną.wysokość, to może być obniżone ze standardowej wysokoci 2,5 m do 2,2, m  w świetle.

Wprowadzenie

Sufity podwieszane obniżają pomieszczenia, poprawiają akustykę pomieszczeń, ale przede wszystkim skutecznie ukrywają pod stropem wszelkiego typu instalacje instalacji elektryczne wentylacyjne i inne.

Wsród wielu typów sufitów podwieszanych najczęściej stosuje się sufity z płyty g-k ( rys.1) orz sufity mineralne (rys.2).

Na Rys 1 pokazano przykładowo sufit podwieszony w łązience wykonany w wielorodzinnym bloku mieszkalnym. W przestrzeni 250-235= 15 cm umieszono instalację elektryczna zasilającą punkty świetlen w montowane w płytę sufitu.

Rys 1 . Sufit podwieszony w łązience z punktami świetlnymi

Na rys. 2 pokazano mineralny sufit podwieszany typu Rockfon z płyt Tropic A24 600x600x20 mm z wmontowanymi panelami oświetlenia oraz z zamontowaną wyrzutnią klimatyzacyjną typu Split.

Sufit podwieszony

Rys.2 Sufit mineralny tupu Rockfon

Sufity podwieszane składają się z rusztu nośnego i paneli – płyt  wypełniających. Ruszt nośny sufitów podwieszanych najczęściej jest wykonany ze standardowych konstrukcji typu T24 lub T15.

W zależności od sposobu wykończenia krawędzi poszczególnych paneli można wyróżnić trzy grupy: panele sufitowe z konstrukcją widoczną (A), z konstrukcją widoczną częściowo (E) oraz sufity, których konstrukcja jest całkowicie ukryta (X).

Sufity mineralne

Sufity mineralne znamienne są tym, że płytami sufitowymi są płyty wykonane z materiałów mineralnych w odróżnieniu od sufitów z blachy stalowej lub aluminiowej.
Sufitowe płyty mineralne znajdują się w ofercie wielu firm, a w tym: OWA, Armstrong, Fermacell, Knauf AMF, Barwa System, Fural, HeraDesign, Hunter Dagla (tekstylne) oraz sufity akustyczne Rockfon, Ecophon, Thermatex, Euroacoustic.

Klasyczne panele mineralne (wykonane z wełny mineralnej – bazaltowej, kamiennej) oferuje firma OWA, a inne firmy też z innych materiałów: z filcu (tekstylne) z wełny szklanej lub drzewnej.

Łatwy i szybki montaż, którym wyróżniają się płyty sufitowe mineralne sprawia, że elementy te często zastępują uszkodzone, zniszczone lub też nieestetycznie wyglądające konstrukcje, wykonane ze starych paneli metalowych lub aluminiowych.

Płyty sufitowe mineralne wyróżniają się elastycznością wynikająca z miękkości i możliwości ukształtowania o płyt w łuki oraz dobrym dopasowaniem się odkształceń głównej konstrukcji nośnej, np. przy zmieniającym się obciążeniu śniegiem dachów wielkoprzestrzennych hal.

Sufity z płyt gipsowo-kartonowych

Literatura

  1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.2012.1293 z dnia 2012.11.23

________________________________

Comments : 0
O autorze
* dr inż. Leszek Chodor. Architekt i Inżynier Konstruktor; Rzeczoznawca budowlany. Autor wielu projektów budowli, w tym nagrodzonych w konkursach krajowych i zagranicznych, a między innymi: projektu wykonawczego konstrukcji budynku głównego Centrum "Manufaktura" w Łodzi, projektu budowlanego konstrukcji budynku PSE w Konstancinie Bielawa, projektów konstrukcji "Cersanit" ( Starachowice, Wałbrzych, Nowograd Wołyński-Ukraina), projektu konstrukcji hali widowiskowo-sportowej Arena Szczecin Autor kilkudziesięciu prac naukowych z zakresu teorii konstrukcji budowlanych, architektury oraz platformy BIM w projektowaniu.

Twój komentarz do artykułu

Translate »