Schody

Element budowli lub urządzenia terenowego umożliwiający połączenie w jeden komunikacyjny ciąg pieszy różnych poziomów budowli lub terenu [2]. 

Schody CRF (żelbet)

Schody belkowe bez „duszy” . Podstawowe elementy: belki nośne, stopnie, spoczniki, barierki. [Autor: Chodor-Projekt (2014)]

Graniczne wymiary schodów określa § 68 Rozporządzenia. [3] 
Schody wyposażone są w stopnie o wymiarach przystosowanych do długości kroku ludzkiego. Doświadczalnie ustalono, że długość kroku ludzkiego wynosi 63 cm (wg [1] 62,5 cm).
W jednym kroku należy pokonać dwie wysokości  stopnia 2h oraz jedną szerokość s. Stąd podstawowa „ustawowa” formula: 2h+s= 60 do 65 cm (§ 69, pkt. 4   [3] )

Zainstalowanie w budynku schodów lub pochylni ruchomych nie zwalnia z obowiązku zastosowania schodów lub pochylni stałych ( § 67 [3]).

 Schody są budowane z rozmaitych materiałów [1]:

kamienia
drewna
stali
betonu
żelbetu

Wybrane rodzaje schodów [2]:
awaryjne (ewakuacyjne)
bezspocznikowe
drabiniaste
dwubiegowe
jednobiegowe
jednokierunkowe
kręcone
lewoskrętne
łagodne
łamane
łamane jednobiegowe
o stopniach obustronnie podpartych
płytowe
policzkowe
powrotne
prawoskrętne
proste
rozdzielne
ruchome
spiralne
spocznikowe
stale
strome
terenowe
wachlarzowe
wewnętrzne
wewnętrzne lokalne
wielobiegowe
wodne
wspornikowe
wygodne
zabiegowe
zewnętrzne

Referencje:
[1] Neufert E. (2011), Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego , 4. wydanie polskie (39 wydanie niemieckie), Arkady, Warszawa 2011,
[2] Skowroński W. (Red.), Ilustrowany leksykon architektoniczno-budowlany, Arkady, Warszawa 2008
[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  z dnia 12 kwietnia 2002.

Comments : 0
O autorze
* dr inż. Leszek Chodor. Architekt i Inżynier Konstruktor; Rzeczoznawca budowlany. Autor wielu projektów budowli, w tym nagrodzonych w konkursach krajowych i zagranicznych, a między innymi: projektu wykonawczego konstrukcji budynku głównego Centrum "Manufaktura" w Łodzi, projektu budowlanego konstrukcji budynku PSE w Konstancinie Bielawa, projektów konstrukcji "Cersanit" ( Starachowice, Wałbrzych, Nowograd Wołyński-Ukraina), projektu konstrukcji hali widowiskowo-sportowej Arena Szczecin Autor kilkudziesięciu prac naukowych z zakresu teorii konstrukcji budowlanych, architektury oraz platformy BIM w projektowaniu.
Translate »