Wybrane formuły matematyczne

Artykuł w ciągu ostatnich 24 godzin czytało   Czytelników Uwagi i recenzje podręcznika  przesyłać na adres wydawnictwa: wydawnictwo@chodor-projekt.net lub leszek.chodor@chodor-pojekt.pl Podręcznik Imperfekcyjna metoda projektowania konstrukcji [ → Spis treści ] Dodatek A :  Wybrane fo
Comments : 0

Wyznaczanie nośności pali na podstawie testów CPT

Od wczesnego etapu stosowania pali w posadowieniu budowli, wyznaczanie ich nośności było trudnym zadaniem inżynierskim.  Testy in-situ (SPT, CPT) szybko wyparły konwencjonalne odwierty połączone z badaniami laboratoryjne, ze względu zbyt dużą zawodność klasycznych badań gruntu, np. [1
Comments : 0
Translate »