Wodoszczelność betonu

W praktyce inżynierskiej nadal funkcjonuje pojęcie wodoszczelności betonu zdefiniowane w normie z 1988 roku [1]. Współcześnie w dobie Eurokodów pojęcie wodoszczelności  powinno być rozumiane jako głębokość penetracji wody pod ciśnieniem wg normy z 2011 roku [2] lub jako klasę szczelno
Translate »