Teoria integralna, a dziedzictwo II-giej Rzeczpospolitej

W załączeniu skan Podręcznika „Zagadnienia współczesnego świata” [zotpressInText item=”IZMXTUA5″] z okresu II-giej Rzeczpospolitej (Lwów, 1939), w którym przedstawiono szereg zagadnień, stanowiących dziedzictwo współczesnej (2016) myśli politycznej, społecznej, demokratycznej, a także szkolnictwa i działalności oświatowej oraz kulturalnej. Połączenie tych wszystkich wartości wpisuje się w integralną wizję świata i narodu [zotpressInText item=”I2KKTQUR”] z XXI wieku.

[zotpressInText item=”IZMXTUA5″] podaje klasyczna definicję narodu. Naród jest jedną z grup społecznych, będącą rezultatem procesu historycznego, odbywającego się przez setki lat. Klamrą ujmującą w sobie treść pojęcia ” naród” a jednocześnie warunkiem podstawowym jego istnienia jest świadomość narodowa, polegająca na tym , że szereg wartości i dóbr kulturalnych jest uznawana za wartość grupową, że na tej zasadzie członkowie narodu poczuwają się do odrębności w stosunku do innych grup, że odczuwają potrzebę zorganizowania się i pielęgnowania własnych wartości i jednocześnie potrzebę solidaryzowania się z innymi członkami grupy w akcjach zbiorowych. Świadomość grupy narodowej różni się tym od świadomości innych grup. że obejmuje całokształt życia, że nie ogranicza się do jednej tylko sprawy czy jednej lub niewielu dziedzin życia. Wszechstronność świadomości narodowej jest rezultatem tego, że życie narodu rozwija się ogarniając ciągle nowe dziedziny: nie tylko mowę, tradycję, wspólne obyczaje, kulturę, ale również dziedzinę gospodarki, polityki, państwa, wspólnych świadomych zamierzeń i ich realizacji. W pojęciu narodu tkwi więc dużo momentów dynamicznych, rozwojowych. Nazwa „naród” użyta przez kogokolwiek lat temu sto, czy więcej oznaczała mniej niż dzisiaj (1939), była bardzo uboga w treść, równie jak ubogie może być nasze dzisiejsze, choćby jak najszersze rozumienie tej nazwy w  porównaniu z przyszłością.

Współczesne (2016), rozszerzone pojęcie narodu wyłania się z wizji integralnej (totalnej) Wilbera [zotpressInText item=”I2KKTQUR”].

Literatura

[zotpressInTextBib style=”apa „sortby=”author” sort=”ASC”]

Comments : 0
O autorze
* dr inż. Leszek Chodor. Architekt i Inżynier Konstruktor; Rzeczoznawca budowlany. Autor wielu projektów budowli, w tym nagrodzonych w konkursach krajowych i zagranicznych, a między innymi: projektu wykonawczego konstrukcji budynku głównego Centrum "Manufaktura" w Łodzi, projektu budowlanego konstrukcji budynku PSE w Konstancinie Bielawa, projektów konstrukcji "Cersanit" ( Starachowice, Wałbrzych, Nowograd Wołyński-Ukraina), projektu konstrukcji hali widowiskowo-sportowej Arena Szczecin Autor kilkudziesięciu prac naukowych z zakresu teorii konstrukcji budowlanych, architektury oraz platformy BIM w projektowaniu.

Twój komentarz do artykułu

Translate »