Model „negatywnej selekcji” w obsłudze inwestycji

Fundamentalna zasada ekonomii wyrażona przez model Akelrofa (Akerlof, 1970) ( model negatywnej selekcji) ma zastosowanie również do procesu inwestycyjnego, w tym do procesu obsługi projektowej. Model Akerlofa poświadcza, że „niepożądane” osoby inwestycyjnej gry (Inwestorzy, Projektanci, Wykonawcy) z największym prawdopodobieństwem będą uczestnikami dobrowolnych transakcji. Przebiega to analogicznie do gry na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych, opisanej w pracy (Frank, 2007, rozdz. 6)). Poprawa sytuacji możliwa jest w drodze zbierania informacji o uczestnikach gry inwestycyjnej. Niezależnie jednak od tego ile czasu , energii i finansów poświęcimy na zbieranie informacji, większość wyborów dokonywana jest w warunkach niepewności. Ryzyko jest istotną cechą naszych decyzji.

 

Literatura

Akerlof, G. A. (1970). The Market for Lemons: Quality Uncertainty and the Market Mechanism. The Quarterly Journal of Economics, 3(84), 488–500.
Frank, R. H. (2007). Mikroekonomia, jakiej jeszcze nie było. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Comments : 0
O autorze
* dr inż. Leszek Chodor. Architekt i Inżynier Konstruktor; Rzeczoznawca budowlany. Autor wielu projektów budowli, w tym nagrodzonych w konkursach krajowych i zagranicznych, a między innymi: projektu wykonawczego konstrukcji budynku głównego Centrum "Manufaktura" w Łodzi, projektu budowlanego konstrukcji budynku PSE w Konstancinie Bielawa, projektów konstrukcji "Cersanit" ( Starachowice, Wałbrzych, Nowograd Wołyński-Ukraina), projektu konstrukcji hali widowiskowo-sportowej Arena Szczecin Autor kilkudziesięciu prac naukowych z zakresu teorii konstrukcji budowlanych, architektury oraz platformy BIM w projektowaniu.
Translate »
%d bloggers like this: