(c) Publikowane treści w strefie studenta przeznaczone są wyłącznie dla studentów Wydziałów Budownictwa i Architektury Politechnik i wyłącznie do celów dydaktycznych. Materiały są objęte prawami autorskimi. Można je wykorzystywać do innych celów, po wskazaniu źródła i autora opracowania zgodnie z ustawą o prawach autorskich …

Komunikaty

Konsultacje podczas sesji egzaminacyjnej prowadzone e-mailem leszek@chodor.co


Stan polskiej dydaktyki w roku 2009 (a dzisiaj ?):

Mikina R., Chodor L., Jakość inżynierów, absolwentów kierunku budownictwo w ocenie pracodawców polskich,
Materiały 55 Konferencji Naukowej KILiW PAN i KN PZITB, Krynica 2009, s. 101 do 121

Mikina R., Chodor L.,  Jakość inżynierów,  Krynica 2009 ,PREZENTACJA [ppt]

Translate »