Materiały pomocnicze 2016/2017

Temat ZKM 
Dane ZKM 

Przykład rysunku wykonawczego przekrycia strukturalnego:
rysunek zestawczy,
rysunek detali.
Uwaga:
1.Rysunek wykonawczy jest złożony minimum z dwóch odrębnych arkuszy, wzajemnie powiązanych poprzez swoje unikalne numery;

2. Rysunek wykonawczy jest istotnie różny od  warsztatowego, w tym: 1) rysunek zestawczy nie jest rysunkiem zestawczo-złożeniowym, potrzebnym do zmontowania konstrukcji z elementów montażowych, 2) rysunek detali i elementów nie zawiera detalowania na pozycje , potrzebne do prefabrykacji elementów wysyłkowych.
3. Rysunki warsztatowe opracowuje Wykonawca  się na podstawie rysunków wykonawczych, przedstawionych przez Projektanta.

Wybrane przepisy:

  1. Rozporządzenie: w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki  ;  zmiana
  2. Rozporządzenie: w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego zmiana
  3. Rozporządzenie:  w sprawie dróg pożarowych

Kombinacje obciążeń (teoria i przykłady)
Wykaz stali   [arkusz kalkulacyjny wraz z tablicami profili – rozpakować do jednego folderu – instrukcja jest w 1-szej zakładce skoroszytu wykaz-stali.xls]: zarówno do rysunków warsztatowych jak i wykonawczych

Translate »