Materiały pomocnicze (2016) Niestacjonarne
Temat KM1 (2016) Zaoczne
Dane-KM1 (2016) Zaoczne

Poz.1 Zał. , Poz. 2. R1 [korekta Poz. 2.5]
Poz.3 S1 [Nowe]


Materiały pomocnicze (2015)

Temat KM1 (2015) 
Dane KM1 (2015) 

Przykłady rysunków:
Belka dachowa R1
Belka stropowa B1
Podciąg B2
Słup S1
Wykaz stali  
[arkusz kalkulacyjny wraz z tablicami profili – rozpakować do jednego folderu – instrukcja jest w 1-szej zakładce skoroszytu wykaz-stali.xls]

Przykłady obliczeń[zbiór rozłącznych przykładów  – student swoje prowadzi spójnie i  dla swoich danych] .
Poz.1 do 3. Obciążenia
Poz.4 R1
Poz.5 B1
Poz. 6 (7) B2
Poz. 7 (9) S1
Opis (Specyfikacja) [opis dla przypadkowej konstrukcji – student napisze od początku dla swojej konstrukcji ]

Obliczenie blachy trapezowej TR (Florprofile)
Połączenia doczołowe wg PN-90B-03200

Kombinacje obciążeń(teoria i przykłady)

Bezwględnie wymagana zgodność: 1) obliczeń z danymi i rysunkami w tym detali 2) rysunków z z danymi obliczeniami w tym wymiarów pomierzonych skalówką, 3) detali (szczegółów) z danymi oraz obliczeniami, 4) specyfikacji z danymi, obliczeniami i rysunkami.

Wybrane przepisy:

  1. Rozporządzenie: w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  2. Rozporządzenie: zmiana poz.1
  3. Rozporządzenie: w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
  4. Rozporządzenie: zmiana poz.3

 

Translate »