Wykłady:

Leszek Chodor, Politechnika Świętokrzyska,  kurs „Złożone Konstrukcje Metalowe”,  5 rok studiów, semestr zimowy 2015/16

Ikona wykładuNazwa i link do wykładuPlan wykładu
(2 wykłady)
Przekrycia strukturalne
Definicja przekrycia strukturalnego. Podstawowe idee, w tym dobór wysokości struktury. Przekrycia rusztami kratownicowymi. Efekt kopuły. Systemowe rozwiązania struktur. Topologia struktur trójwarstwowych. Wybrane węzły struktur. Przekrycie typu LC. Podparcia struktur. Współczesne metody obliczania struktur.
(1 wykład)
Przegląd kopuł swiata
Przegląd największych kopuł świata wykonanych z: kamienia, betonu, cegły, żelbetu, drewna i wreszcie stali. Największe i najbardziej znane kopuły w konstrukcji stalowej.
(1 wykład)
Kopuły siatkowe
Definicja kopuł siatkowych Powierzchnie bazowe, a siatka prętów. Podstawowe, bazowe powierzchnie aproksymacyjne. Siatkowe sklepienia beczkowe. Rodzaje siatek i plan kopuł. Kopuła geodezyjna. Przecięcia i sklejanie kopuł.
(1 wykład)
1 Kopuły geodezyjne
2 Jeszcze o kopułach
Wynalazek Fullera. Geodezyjny podział trójkąta sferycznego. Podział równobocznego trójkąta sferycznego. Podział równoramiennego trójkąta sferycznego. Zalety i wady kopuł geodezyjnych. Największe kopuły geodezyjne. Perspektywy stosowania kopuł geodezyjnych
Hypar ciegnowy(2 wykłady)
Przekrycia cięgnowe
Charakterystyka konstrukcji cięgnowych. Przykłady dużych konstrukcji cięgnowych. Typy konstrukcji cięgnowych. Największe mosty wiszące i podwieszone. Charakterystyka lin. Właściwości mechaniczne i ochrona przed korozją lin. Wymiarowanie cięgien. Zakotwienia cięgien. Akcesoria cięgien. Obciążenia konstrukcji linowych. Statyka cięgna. Statyka cięgna wydłużalnego. Realizacje konstrukcji cięgnowych. Detale konstrukcji cięgnowych. Krzywa łańcuchowa. Projektowanie konstrukcji cięgnowych wg Eurokodu.
Zbiornik kropolkształtny(2 wykłady)
Zbiorniki cylindryczne i powłokowe
Rodzaje zbiorników powłokowych. Podstawowe cechy. Koncepcja i wstępne obliczenia. Założenia do analizy stanu błonowego. Wyprowadzenie macierzy naprężeń dla zbiornika walcowego i sferycznego. Porównania. Zaburzenia brzegowe. Zbiorniki na ciecze. Zbiorniki z dachem pływającym. Dach pontonowy jednopowłokowy, dwupowłokowy. Zbiorniki kroplokształtne. Wieże ciśnień. Projektowanie zbiorników według Eurokod. Uproszczona metoda projektowania zbiorników. Projektowanie płaszcza zbiornika, pierścieni usztywniających. Otwory w płaszczu zbiornika. Zakotwienie zbiornika.Dach stały. Pierścień zwornikowy dachu. Pierścień okapowy dachu. Dno zbiornika
Wysoki(2 wykłady)
Szkieletowe budynki wysokie
Podział budynków wysokich. Najwyższe budynki świata. Systemy konstrukcyjne budynków. Uwarunkowania konstrukcyjne w kształtowaniu budynków. Stężenia budynków wysokich. Szkielet budynku. Stropy. Szczegóły konstrukcyjne. Uwagi o projektowaniu i analizach statyczno-dynamicznych
Wieza_Eiffla_4(2 wykłady)
1 Maszty
2 Wieże
3 Kominy
Drgania parametryczne
4. Wieże telefonii komórkowej
5 Wieże energoelektryczne
Maszty stalowe: odciągi masztów. Maszty radiowe i telewizyjne. Wieże stalowe: Obciążenie wiatrem, skręcanie trzonów masztów. Quasi zamknięte pręty cienkościenne. Elementy podporowe wież i masztów. Kominy. Drgania parametryczne w wirach Karmana. Prędkość krytyczna wiatru. Turbulizatory, tłumiki drgań. Wieże telefonii komórkowej. Słupy energoelektryczne
beben_3(1 wykład)

Konstrukcje powłokowo-gruntowe
Konstrukcje gruntowo-powłokowe. Podstawowe obszary zastosowań, Rodzaje blach. Przekroje poprzeczne. Zasypka inżynierska: kruszywo, zasypywanie i zagęszczanie, krzywe przesiewu. Warunki zagęszczenia. Posadowienie powłok. Metody montażu. Deformacja powłoki podczas układania zasypki. Podstawowe mechanizmy zniszczenia.
Metody projektowania konstrukcji pwołokowo-gruntowych. Metoda Sundquista-Pettersona
koniec drogi(1 wykład)
Ściany osłonowe (kurtynowe).
Podsumowanie
(Ściany kurtynowe poza programem wykładu).

Translate »