Wykłady:

Leszek Chodor, Politechnika Świętokrzyska,  kurs „Konstrukcje Metalowe 2 (Hale stalowe)”, semestr letni 2017/18

Ikona wykładuNazwa i link do wykładuPlan wykładuProgram *)
Intral view Crystal Palace
CrystalPalace,Londyn (1851)
(1 wykład)
Przekrycia hal i galerii


Wprowadzenie w ujęciu historycznym. Umiejscowienie hal stalowych w budownictwie stalowym
Program obejmuje fragmenty rozdziałów 1, 2, 3 i 10
artykułu "Przekrycia hal i galerii" wskazane w trakcie wykładu.
S, N
KM2 Hala(2 lub 3 wykłady)

Hale stalowe. Wprowadzenie. Klasyczne stężenia hal

Stężeniach hal Kształtowanie i obliczanie
Ogólna charakterystyka hal przemysłowych. Podstawowe wymiary hal. Elementy konstrukcyjne. Obciążenia hal
Stateczność ogólna systemów konstrukcyjnych. Warunki podparcia pręta ściskanego. Obciążenia od imperfekcji.
Stężenia hal złożonych z płaskich układów poprzecznych. Rodzaje stężeń. Zasady rozmieszczania. Wymiarowanie stężeń.
S, N
Ikona Płatwie(1 wykład)
Płatwie przekryć hal
Rodzaje płatwi. Podwieszenia płatwi. Zasady projektowania. Podparcie płatwi na ryglach stalowychS, N
Ikona kratownice(2 wykłady)
Stalowe dżwigary kratownicowe
Wiązary kratowe. Rodzaje kratownic. Ogólne zasady konstruowania. Długości wyboczeniowe prętów kratownic przy wyboczeniu w płaszczyźnie i z płaszczyzny kratownicy. Projektowanie prętów. Konstruowanie węzłów i projektowanie połączeń w węzłach. Styki montażowe, węzły podporowe.
S, N
Slupy(2 wykłady)
Słupy stalowe hal
Słupy hal. Krzywe interakcji na przykładzie słupa obciążonego mimośrodowo. Projektowanie trzonu słupa. Głowice słupów. Wsporniki pod oparcie belek podsuwnicowych. Stopy słupów: utwierdzenie za pomocą śrub, stopy kielichowe, stopy dwudzielne.
Materiał wymagany do zrozumienia wykładu z zakresu poprzedników: mechanika, wytrzymałość materiałów, Konstrukcje Metalowe 1:
1) Klasa przekroju stalowego
2) Nośność plastyczna,
3) Współczynnik wyboczeniowy
4) Klasyczne wymiarowanie słupów i belek,
Student obowiązany ! jest przypomnieć sobie materiał. przed przystąpieniem do egzaminu
S, N
Suwnica(2 wykłady)
Belki podsuwnicowe
Belki podsuwnicowe. Obciążenia. Projektowanie i obliczanie przekroju belek. Projektowanie tężników podłużnych. Zalecenia konstrukcyjne. Węzły podporowe belek oraz połączenia montażowe. Belki dźwignic podwieszonych. Obliczanie i konstruowanie.S
Zmeczenie(1 wykład)
Zmęczenie elementów konstrukcji stalowej
Zmęczenie staliS
ZESPOLONE(1 wykład)
Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe
Podstawy konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych. Zalety zespolenia. Pojęcie zespolenia zadanie łączników. Wnioski z badań doświadczalnych oraz numerycznych nad belkami zespolonymi. Mechanizmy zniszczenia. Rozkład naprężeń w stanie ganicznym dodatnim i ujemnym belki zespolonej. Rodzaje łączników zespalających. Konstrukcja stropów zespolonych. Słupy zespolone. Inne konstrukcje zespolone.S
Ogniowa Ochrona(1 wykład)
Czynne i bierne zabezpieczenia pożarowe
Zabezpieczenia korozyjne
Metalizowanie stali
Ochrona pożarowa. Czynne i bierne zabezpieczenia. Kategorie pożarowe. Odporność ogniowa konstrukcji w tym konstrukcji stalowych. Symulacje pożarowe
Tryskacze i inne zabezpieczenia czynne. Farby pęczniejące. Okładziny. Powłoki natryskowe.
Zabezpieczenie konstrukcji stalowych przed korozją. Sposoby zabezpieczenia. Kategorie środowiska korozyjnego. Rodzaje farb antykorozyjnych. Przykład rozwiązania projektowego. Przykład specyfikacji technicznej malowania konstrukcji stalowych.
Metalowe powłoki antykorozyjne. cynkowanie ogniowe, natryskowe, grubości powłok.
S, N
Hala Astron
Hala blachownicowa Astron
Wprowadzenie do hal blachownicowychHale blachownicowe. Pełnościenne rygle hal. Elementy blachownic spawanych. Sposoby zmiany przekroju blachownicy. Zalecenia konstrukcyjne projektowania blachownic. Wymiary środnika. Wymiary pasa. Przesunięcie praktycznego punktu zmiany sztywności i odsunięcie od żeber. Kształtowanie blachownicy po długości. Sposoby łączenia pakietu blach pasa. Szacowanie długości pasa. Efekt szerokiego pasa. Sprawdzeni prostego zginania. i ścinania. Nośność pod siła skupioną. Interakcja zginania i ścinania. Typy niestateczności blachownicy. Nośność nadkrytyczna i metoda przekroju efektywnego. Niestateczność typu płytowego prętowego. Interakcja niestateczności typu płytowego i typu prętowego. Pola ciągnień i nośność nadkrytyczna. Zwichrzenie blachownicy. Żebrowanie środnika - Kształtowanie żeber przy pasie rozciąganym. Żebra skrajne i podporowe sztywne lub podatne. Żebra pośrednie sztywne lub podatne. Sprawdzanie nośności żeber podporowych. Żebra w załamaniach pasów. Sprawdzenie przemieszczeń blachownicy. Połączenie belek poprzecznych z blachownicą. Połączenia warsztatowe środnika i pasów. Połączenia montażowe elementów blachownicy. Projekt i sprawdzenie sprężanego połączenia czołowego. Naroża ram blachownicach - typy. Przykłady konstrukcji naroży ram. Konstruowanie naroża ze względu na rozwarstwienie. Konstruowanie wycięć w narożach ram. Przykłady żebrowania poprzecznego naroży ram. Wyznaczania sił w żebrach naroży. wyznaczania sił w narożu wyokrąglonym. Przykłady połączeń montażowych rygla ze słupem. Szacowanie sił w śrubach połączenia zwykłego - wyprowadzenie formuł. Praca żebra i blachy w połączeniu śrubowym R-S.U
(1 wykład)
rysunki warsztatowe, a projekt wykonawczy
Zasada rozdziału projektu wykonawczego od rysunków warsztatowych . Nadzór autorski, a projektowy. Standard rysunków wykonawczych konstrukcji stalowych (do projektu wykonawczego opracowuje Projektant) . Standard rysunków warsztatowych konstrukcji stalowych (opracowuje Wykonawca)S
koniec drogi(1 wykład)
Podsumowanie. Wybrane zagadnienia
*) Kurs: S=Stacjonarne (dzienne), N= Niestacjonarne (zaoczne) ; U = Uzupełniające (kurs rozszerzony)
_______________________________________________________________

Program wykładu:
Stacjonarne,
Niestacjonarne

Translate »