A B C D E F G H I K Ł M N O P R S T U W Z
Ge Gr

Granice niezawodności sprzężonych elementów konstrukcyjnych

W praktyce stosuje się konstrukcje wielokrotnie statycznie niewyznaczalne, to znaczy złożone z równolegle sprzężonych elementów sprężysto-plastycznych z punktu widzenia niezawodności systemu. W epoce budownictwa i architektury zrównoważonej  oraz energooszczędnej, dąży się do optymalizacji konstrukcji z punktu widzenia zużycia materiału, czyli również zużycia energii na jego wytworzenie i emisji CO2. Jednym ze sposobów zmniejszenia zużycia materiałów na  konstrukcje stalowe (ale również żelbetowe) jest prowadzenie analizy plastycznej (lub granicznej) z wykorzystaniem metod teorii nośności granicznej (LA – Limit Analysis) [1]– pozwala to na zaoszczędzenie do 30% ( a średnio ok 10%) materiału konstrukcji w stosunku do konstrukcji zwymiarowanej na stany sprężyste. W skali gospodarki Regionu, Kraju, Europy i Świata prowadzi to do dramatycznie dużych oszczędności energii oraz emisji zanieczyszczeń.
Dodatkowe oszczędności tkwią w prowadzeniu globalnej analizy niezawodnościowej konstrukcji, rozumianej jako układ prętów i węzłów sprzężonych w niezawodnościowy system szeregowo-równoległy.  Probabilistyczna teoria nośności granicznej (PLA – Probabilisitic Limit Analysis) została zapoczątkowana pracą 
[2]. Oszacowania niezawodności sprzężonych systemów niezawodnościowych podawali m. in. [3], [4], [5], [6]
( p. artykuł  Elementarz teorii niezawodności).

Literatura

  1. Neal, B. G. (1985). The plastic methods of structural analysis (3rd ed). Chapman and Hall
  2. Augusti, G., Barattta, A. (1972), Limit analysis of structures with stochastic strengths variations. Journal of Structural Mechanics, 1(1), 43–62
  3. Barlow, R. E., Proschan, F. (1974), Statistical theory of reliability and life testing: probability models. Holt, Rinehart and Winston
  4. Kapur, K. C., Lamberson, L. R. (1977). Reliability in engineering design. Wiley
  5. Ditlevsen, O., Madsen, H. O. (1996). Structural reliability methods. Wiley
  6. Alibrandi, U., Mercieca, G., Ricciardi, G. (2010). Bounds of the probability of plastic collapse of structures by means probabilistic limit analysis. XVIII GIMC Conference

________________________________

Comments : 0
O autorze
* dr inż. Leszek Chodor. Architekt i Inżynier Konstruktor; Rzeczoznawca budowlany. Autor wielu projektów budowli, w tym nagrodzonych w konkursach krajowych i zagranicznych, a między innymi: projektu wykonawczego konstrukcji budynku głównego Centrum "Manufaktura" w Łodzi, projektu budowlanego konstrukcji budynku PSE w Konstancinie Bielawa, projektów konstrukcji "Cersanit" ( Starachowice, Wałbrzych, Nowograd Wołyński-Ukraina), projektu konstrukcji hali widowiskowo-sportowej Arena Szczecin Autor kilkudziesięciu prac naukowych z zakresu teorii konstrukcji budowlanych, architektury oraz platformy BIM w projektowaniu.

Twój komentarz do artykułu

Translate »