A B C D E F G H I K Ł M N O P R S T U W Z
El Ep

Elementarz niezawodności konstrukcji

Podstawowe miary niezawodności konstrukcji przedstawiono dla funkcji stanu granicznego z normalnym rozkładem prawdopodobieństwa. Przedstawiono podstawowe właściwości systemów szeregowych, równoległych i mieszanych z punktu widzenia niezawodności. Dla systemów mieszanych (złożonych) podano oszacowania górne i dolne prawdopodobieństwa zniszczenia. Analizy zilustrowano przykładami liczbowymi. Sformułowano praktyczne wnioski ważne dla Projektanta konstruktora.

Ze względów praktycznych ( czasu ładowania i odświeżania) w wydaniu internetowym artykuł przedstawiono w kilku częściach. Zachowano przy tym ciągłość numeracji: rozdziałów, wzorów, ilustracji. Literatura dotyczy każdego rozdziału odrębnie.

Część 1: Niezawodność konstrukcji. Wprowadzenie i definicje

Część 2: Podstawowe struktury niezawodnościowe: szeregowa i równoległa

Część 3: Złożone (mieszane)  struktury niezawodnościowe

Część 4: Oszacowania dla złożonych struktur niezawodnościowych

Część 5: Przykłady rachunkowe

Bibliografia  jest przedstawiana po każdej części artykułu odrębnie.

Comments : 0
O autorze
* dr inż. Leszek Chodor. Architekt i Inżynier Konstruktor; Rzeczoznawca budowlany. Autor wielu projektów budowli, w tym nagrodzonych w konkursach krajowych i zagranicznych, a między innymi: projektu wykonawczego konstrukcji budynku głównego Centrum "Manufaktura" w Łodzi, projektu budowlanego konstrukcji budynku PSE w Konstancinie Bielawa, projektów konstrukcji "Cersanit" ( Starachowice, Wałbrzych, Nowograd Wołyński-Ukraina), projektu konstrukcji hali widowiskowo-sportowej Arena Szczecin Autor kilkudziesięciu prac naukowych z zakresu teorii konstrukcji budowlanych, architektury oraz platformy BIM w projektowaniu.

Twój komentarz do artykułu

Translate »