πBlog Chodor jest forum wymiany wiedzy inżynierskiej i architektonicznej, a także najważniejszych zdarzeń w obszarze architektury, konstrukcji i inżynierii polskiej w szerokim spektrum zagadnień, a w szczególności projektowania architektury zrównoważonej, obiektowej , …

π Blog Chodor

Konferencja Naukowa KRYNICA 2015

W dniach 20 do 25 września 2015 w Krynicy Zdrój odbyła się Konferencja Naukowa „Budownictwo energooszczędne w Polsce – Stan i perspektywy„. W konferencji brał udział Leszek Chodor z firmy Chodor-Projekt. Zaprezentował dwa referaty: Prezentacja (cz. problemowa...
Comments : 0

Wiek XXI – Era innowacji

Wiek XXI jest erą  innowacji oraz architektury zrównoważonej. Lawinowo rozwijają się  nowe technologie informatyczne i związane z nimi narzędzia dostępu do globalnej wiedzy,  analizy danych i wreszcie inteligencji procesów, budynków itd. , Glebą dla innowacji są procesy biznesowe...
Comments : 0

Inżynier i Architekt Konsultant

Rola Inżyniera Konsultanta w realizacji przedsięwzięcia przez Inwestora jest dobrze przedstawiona w opracowaniu [1] Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów FIDIC i jej polskiego organu SIDIR. Wyzwania ostatnich lat sprawiły , że Inżynier Konsultant powinien objąć...
Comments : 0

Wykształcenie inżyniera budownictwa w Polsce

W pracy Mikina, Chodor (2009) [1] przeprowadzono analizę wykształcenia inżynierów absolwentów kierunku budownictwa w ocenie pracodawców polskich. Wnioski, wynikające z badań ankietowanych jednoznacznie pokazały, że absolwenci Uczelni polskich nie są dostatecznie przygotowani do...
Comments : 0

Najnowsze kontrakty

Najnowsze, aktualnie realizowane kontrakty w Pracowni Projektowej Chodor-Projekt podano w Portfolio.  
Comments : 0

Projektowanie przeniesione z Polskie Inwestycje, sp.j.

Pracownia Projektowa  Chodor-Projekt  poprzez osobę Leszka Chodor jest kontynuatorem kultury i doświadczeń w projektowaniu obiektów inżynierskich i architektoniczno-budowlanych prowadzonych przez Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe LZKComputer, sp z o.o. w Kielcach oraz...
Comments : 0
12
Translate »