Przekrycia o powierzchniach złożonych

Przekrycia złożone są sklejane z kilku płatów tej samej lub różnych powierzchni. Przekrycia złożone można uzyskać z konstrukcji: 1) przenikania się dwóch powierzchni (rys.1,2,3),  2) zestawienia dwóch płatów, w tym ich sprzężenia (rys.4,5).

 Przenikanie się dwóch płatów paraboloidy eliptycznej

Rys.1 Przenikanie się dwóch płatów paraboloidy eliptycznej: a) aksonometria konstrukcji, b) rzuty

Przenikanie się powierzhnui stopnia drugiego , mających punkty podwójne

Rys.2. Przenikanie się powierzhnui stopnia drugiego , mających punkty podwójne: a) dwa płaty paraboloidy hiperbolicznej, b) płat paraboloidy eliptycznej z płatem paraboloidy hiperbolicznej. c) walec paraboliczny praboloidą hiperboliczną, d) walec paraboliczny z hiperboloidą eliptyczną

 Przenikanie się dwóch powierzchni torusoidalnych

Rys.3 Przenikanie się dwóch powierzchni torusoidalnych o osiach poziomych wzjemnie prostopadłych: a) projekt przekrycia, b) wydzialanie płatów przekrycia, stanowiacych składowe przekrycia Rys.4 Przekrycie zestawione z płatów parboloidy eliptycznej: a) projekt przekrycia, b) konstrukcje zmierzające do wydzielenia płata

Przekrycie zestawione z trzech płatów powierzchni klinowe

Rys.5 Przekrycie zestawione z trzech płatów powierzchni klinowej: a) aksonometria, b)rzuty

Rysunki 1 do 5 zaczerpnięto z pracy [1].

Więcej na temat składania powierzchni przekryć w artykule Powierzchnie składane z elementów prefabrykowanych.Literatura

  1. Przewlocki S., (1970), Przekrycia dwukrzywiznowe. Zasady kształtowania geometrycznego, Arkady, Warszawa

________________________________

Comments : 0
O autorze
* dr inż. Leszek Chodor. Architekt i Inżynier Konstruktor; Rzeczoznawca budowlany. Autor wielu projektów budowli, w tym nagrodzonych w konkursach krajowych i zagranicznych, a między innymi: projektu wykonawczego konstrukcji budynku głównego Centrum "Manufaktura" w Łodzi, projektu budowlanego konstrukcji budynku PSE w Konstancinie Bielawa, projektów konstrukcji "Cersanit" ( Starachowice, Wałbrzych, Nowograd Wołyński-Ukraina), projektu konstrukcji hali widowiskowo-sportowej Arena Szczecin Autor kilkudziesięciu prac naukowych z zakresu teorii konstrukcji budowlanych, architektury oraz platformy BIM w projektowaniu.

Twój komentarz do artykułu

Translate »