Dodatek A: Teoria losowych wartości ekstremalnych

[ Spis treści całości podręcznika ]  Artykuł w ciągu ostatnich 24 godzin czytało Czytelników Omówiono teorię losowych wartości ekstremalnych, w tym rozkładu Gumbela i Weibulla w zakresie potrzebnym do zrozumienia wywodów prezentowanych w podręczniku. Teoria losowych wartości ekstremal
Comments : 0

Dodatek B: Dyskretyzacja losowo odkształcalnej konstrukcji

Niniejszy artykuł jest dodatkiem B podręcznika Imperfekcyjna metoda projektowania konstrukcji Publikacja internetowa w wersji „free” z nieograniczonym prawem cytatu – z powołaniem się na autora i źródło: Leszek Chodor, (2019), Imperfekcyjna metoda  projektowania konstrukcji, Encyklope
Comments : 0

Dodatek C: Nieliniowy geometrycznie pręt o przekroju zwartym

Niniejszy artykuł jest Dodatkiem C podręcznika Imperfekcyjna metoda projektowania konstrukcji Publikacja internetowa w wersji „free” z nieograniczonym prawem cytatu – z powołaniem się na autora i źródło: Leszek Chodor, (2019), Imperfekcyjna metoda  projektowania konstrukcji, Encyklope
Comments : 0
Translate »