A B C D E F G H I K Ł M N O P R S T U W Z

Dobór stali do pracy w temperaturach < 20oC

Przy projektowaniu stalowych konstrukcji budowlanych poddanych działaniu niskich temperatur  wytyczne projektowe powinny zawierać informację o udarności stali. Na działanie niskich temperatur mogą być wystawione konstrukcje eksploatowane na zewnątrz obiektów  lub wewnątrz chłodni i mr
Comments : 0
Translate »