A B C D E F G H I K Ł M N O P R S T U W Z

Podział budynków ze względu na ich wysokość

Podział budynków z uwagi na ich wysokość został określony w Rozporządzeniu o warunkach technicznych budynków.

Wyróżniamy cztery zasadnicze grupy wysokości budynków::

  1. Budynki niskie oznaczane jako N dotyczą obiektów których wysokość nad poziomem terenu sięga 12 metrów włącznie lub gdybyśmy określali za pomocy liczby kondygnacji mieszkalnych możemy kwalifikować obiekty niskie jako budynki o wysokości do 4 kondygnacji nadziemnych włącznie
  2. Budynki średniowysokie oznaczane są skrótem SW, klasyfikujemy w ten sposób budynki o wysokości od 12 do 25 metrów włącznie (określając obiekt średniowysoki za pomocą liczby kondygnacji mieszkalnych dotyczy to budynków których liczba kondygnacji mieszkalnych wynosi ponad 4 do 9 kondygnacji włącznie)
  3. Budynki wysokie oznaczane skrótem W, klasyfikujemy tak obiekty, budynki mieszkalne o wysokości ponad 25m do 55 metrów włącznie. (analogicznie określając budynek wysokie za pomocą liczby kondygnacji mieszkalnych dotyczyć to będzie budynków, których liczba kondygnacji wynosi ponad 9, aż do 18 kondygnacji nadziemnych włącznie
  4. Budynki wysokościowe określane jako WW jest to ostatnia grupa budynków określona w rozporządzeniu. Budynki wysokościowe dotyczą obiektów, których wysokość przekracza 55 metrów nad poziomem terenu lub liczby sobie ponad 18 kondygnacji nadziemnych
Comments : 0
O autorze
* dr inż. Leszek Chodor. Architekt i Inżynier Konstruktor; Rzeczoznawca budowlany. Autor wielu projektów budowli, w tym nagrodzonych w konkursach krajowych i zagranicznych, a między innymi: projektu wykonawczego konstrukcji budynku głównego Centrum "Manufaktura" w Łodzi, projektu budowlanego konstrukcji budynku PSE w Konstancinie Bielawa, projektów konstrukcji "Cersanit" ( Starachowice, Wałbrzych, Nowograd Wołyński-Ukraina), projektu konstrukcji hali widowiskowo-sportowej Arena Szczecin Autor kilkudziesięciu prac naukowych z zakresu teorii konstrukcji budowlanych, architektury oraz platformy BIM w projektowaniu.

Twój komentarz do artykułu

Translate »