Nprężenia resztkowe

Naprężenia resztkowe to takie naprężenia, które istnieją w samorównowadze wewnątrz ciała po zdjęciu obciążeń zewnętrznych, które wywołały ich powstanie. Przyczynami naprężeń resztkowych mogą być powierzchniowe lub masowe siły, działanie temperatury, zmiany fazowe. Na rys.1. pokazano przykładowo naprężenia resztkowe pozostające po procesie walcowania i równomiernym ochłodzeniu dwuteownika.

reszt-1Rys.1. Naprężenia resztkowe w jednorodnie ochłodzonym dwuteowniku IPE 160; punkty – pomiary eksperymentalne

Artykuł w przygotowaniu

Literatura

Siebert, D. (1973). Beitrag zur Frage der Eigenspanungen in warmgewalzten Breitflanschträgern [PhD thesis]. TU Hannover.
Comments : 0
O autorze
* dr inż. Leszek Chodor. Architekt i Inżynier Konstruktor; Rzeczoznawca budowlany. Autor wielu projektów budowli, w tym nagrodzonych w konkursach krajowych i zagranicznych, a między innymi: projektu wykonawczego konstrukcji budynku głównego Centrum "Manufaktura" w Łodzi, projektu budowlanego konstrukcji budynku PSE w Konstancinie Bielawa, projektów konstrukcji "Cersanit" ( Starachowice, Wałbrzych, Nowograd Wołyński-Ukraina), projektu konstrukcji hali widowiskowo-sportowej Arena Szczecin Autor kilkudziesięciu prac naukowych z zakresu teorii konstrukcji budowlanych, architektury oraz platformy BIM w projektowaniu.
Translate »