Beton architektoniczny

Auguste Perret zapoczątkował  stosowanie tak zwanego betonu architektonicznego, w którym eksponowano surowe powierzchnie betonowe (np. rys.1). Trend rozwinął się w epoce modernizmu i brutalizmu w architekturze (lata 60-te i 70-te) oraz ekspresjonizmu konstrukcyjnego.

ThetreRys.1.   Théâtre des Champs-Élysées, Paris, 1913

Oryginalne zastosowania betonu architektonicznego  (rys.1) przerodziły się niebawem w  zastosowania brutalne, np. pokazane na rys.2.

Satanic ArchitectureRys.2.Plantahof Auditorium, Switzerland (Olgiati, 2012)

Przez wiele lat beton architektoniczny kojarzono z surowymi płaskimi powierzchniami betonowymi, podobnymi do pokazanych na rys.2. Okazało się, że szczególnie w obszarach z klimatem umiarkowanym z częstymi opadami, surowe powierzchnie betonowe przestają być estetyczne, tworzą się zacieki, nieoczekiwane przebarwienia i inne zmiany, które doprowadziły do wymogów impregnacji betonu, a coraz częściej do wymogu nadawaniu  faktury, która załamuje światło. Specjalne impregnaty stosowanie są w celu uniknięcia trwałych zmian kolorystycznych, preparaty te chronią także przed powstawaniem na powierzchni płyt, mebli i schodów nacieków, grzybów oraz pleśni.

Wymagania technologii betonu architektonicznego są bardzo ostre (Wcisło, Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o., 2012) i dotyczą:

  • Faktury, styku elementów deskowania, przerw konstrukcyjnych i technologicznych,
  • Porowatości,
  • Deskowania,
  • Zbrojenia,
  • Środków antyadhezyjnych,
  • Projektowania i wykonywania mieszanki betonowej,
  • Układania i zagęszczania,
  • Pielęgnacji.

Niezależnie od stopnia przestrzegania reżimu, często efekt wykonania betonu architektonicznego określa się jako losowy.

Po to, aby uzyskać efekt gwarantowany — od wielu lat unika się wykonywania dużych powierzchni jako płaskich. Powierzchni betonu nadaje się fakturę, często nacięcia, rowkowania, baranek i inne, których przykłady pokazano na rys. 3,4, 5.

Faktura rowkowanaRys.3. Faktura rowkowana (Muratorplus, 2012)

WestfaliaRys 4a. Faktura Westwalia (Reckli Polska, 2016)

MerseyRys. 4b. Faktura Mersey (Reckli Polska, 2016)

MoselRys. 4c. Faktura kamienia Mosel (Reckli Polska, 2016)

faktura tawertyn2Rys.5a. Faktura Trawertyn2  (ArtSilpol, 2016)

faktura łupkaRys. 5b Faktura łupka (ArtSilpol, 2016)

Przykład zastosowania betonu  architektonicznego w ścianie oporowej Centrum Handlowego Korona w Kielcach, podano na rys.6

Rys.6a Naroże ściany KORONA Kielce (foto- własne)

Rys.6a Naroże ściany KORONA Kielce (foto- własne)

Rys.6a Fragment prefabrykatów ściany KORONA Kielce (foto- własne)

Rys.6a Fragment prefabrykatów ściany KORONA Kielce (foto- własne)

Literatura

ArtSilpol. (2016). Formy na beton architektoniczny. Retrieved August 17, 2016, from http://www.artsilpol.pl/nasza-oferta/formy-na-beton-architektoniczny.html
Muratorplus. (2012). Beton architektoniczny wciąż popularny. Matryce i formy do betonu z elastomerów. Retrieved August 17, 2016, from http://www.muratorplus.pl/technika/wykonczenie-scian/beton-architektoniczny-wciaz-popularny-matryce-i-formy-do-betonu-z-elastomerow_79465.html
Olgiati, V. (2012). Plantahof Auditorium Switzerland. Retrieved August 17, 2016, from http://architizer.com/projects/plantahof-auditorium/
Reckli Polska. (2016). Specjaliści od betonu architektonicznego. Retrieved August 18, 2016, from http://worldwide.reckli.com/polska
Wcisło, A., & Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o. (2012). Beton architekroniczny (Materiały Lafarge).

Related Hasła

Comments : 0
O autorze
* dr inż. Leszek Chodor. Architekt i Inżynier Konstruktor; Rzeczoznawca budowlany. Autor wielu projektów budowli, w tym nagrodzonych w konkursach krajowych i zagranicznych, a między innymi: projektu wykonawczego konstrukcji budynku głównego Centrum "Manufaktura" w Łodzi, projektu budowlanego konstrukcji budynku PSE w Konstancinie Bielawa, projektów konstrukcji "Cersanit" ( Starachowice, Wałbrzych, Nowograd Wołyński-Ukraina), projektu konstrukcji hali widowiskowo-sportowej Arena Szczecin Autor kilkudziesięciu prac naukowych z zakresu teorii konstrukcji budowlanych, architektury oraz platformy BIM w projektowaniu.
Translate »