Powierzchnie składane z elementów prefabrykowanych

Dąży się do tego, by dwukrzywiznowe powierzchnie przekryć i elewacji budynków  były składane z prostych elementów prefabrykowanych: płaskich paneli lub szkła, albo z prostoliniowych prętów.  Do tego celu najlepsze są powierzchnie prostokreślne, a wśród nich  paraboloida hiperboliczna i hiperboloida obrotowa jednopowłokowa. Z ich płatów tworzone są złożone  powierzchnie, np nowoczesne elewacje wieżowców, pokazane na rys.1, zadaszenia z hyparaw  (hiperboloidy parabolicznej), pokazano na rys. 2 i wiele innych.

 Nowoczesne powierzchnie złożone Spiral Tower Nagoya

Rys.1 Nowoczesne powierzchnie złożone Spiral Tower Nagoya [1]

 Przekrycie z hypara Scotiabank Calgary

Rys.2 Przekrycie z hypara Scotiabank Calgary

 [Wikipedia]

Podstawowym  zadaniem jest wydzielenie płata (prefabrykatu). Na rys. 3 pokazano sposób wydzielenia płata podstawowego z powierzchni siodłowej paraboloidy hiperbolicznej. Na rys. 4 i 5 pokazano kilka wariancji składania czterech płatów podstawowych, a na rys. 5 sklejania mniejszych płatów w zwielokrotniony prefabrykat.

Wydzielanie płata z powierzchni siodłowej paraboloidy hiperbolicznej

Rys.3 Wydzielanie płata z powierzchni siodłowej paraboloidy hiperbolicznej

Przekrycia sklejone z czterech podstawowych płatów

Rys.4 Przykłady prostych przekryć, sklejonych z czterech podstawowych płatów

Zwielokratnianie płatów podstawowych

Rys.5 Przykłady zwielokratniania płatów podstawowych

Na rys. 6 do 13  pokazano przykłady kształtowania przekryć złożonych z podstawowych płatów (płaskich).

 Dach z pionowymi swietlikami, złożony z sześciu podstawowych płatów

Rys.6 Dach z pionowymi swietlikami, złożony z sześciu podstawowych płatów: a) aksonometria, b) rzuty

Przekrycie nad kołowym rzutem, złożone z sześciu jednakowych płatów podstawowych

Rys.7 Przekrycie nad kołowym rzutem, złożone z sześciu jednakowych płatów podstawowych

Przekrycie nad kwadratowym rzutem, złożone z czterech jednakowych płatów trójkątnych

Rys.8 Przekrycie nad kwadratowym rzutem, złożone z czterech jednakowych płatów trójkątnych

Przekrycie nad prostokątnym rzutem, złożone z ośmiu jednakowych płatów trójkątnych

Rys.9 Przekrycie nad prostokątnym rzutem, złożone z ośmiu jednakowych płatów trójkątnych [2]

Przekrycie nad sześciokatnym rzutem, złożone z sześciu jednakowych płatów trójkątnych

Rys.10 Przekrycie nad sześciokątnym rzutem, złożone z sześciu jednakowych płatów trójkątnych

Płat hiperboliczny sklejony z czterech płatów podstawowych

Rys.11 Płat hiperboliczny sklejony z czterech płatów podstawowych

Przekrycie złożone z powtarzalnych płatów jednostkowych

Rys.12 Trzy warianty przekryć złożonych z powtarzalnych płatów jednostkowych

Czasami powierzchnie złożone buduje się z krzywoliniowych płatów podstawowych, wydzielanych np. w sposób pokazany na rys. 13 , 14 lub 15.

Wydzielenie płata z powierzchni hiperbolicznej

Rys.13 Wydzielenie płata z powierzchni hiperbolicznej: a) sposób wydzielenia, b) rzuty, c) aksonometria

Wydzielenie płata z powierzchni klinowej

Rys.14 Wydzielenie płata z powierzchni klinowej: a) aksonometria, b) rzuty

Wydzielenie płata z powierzchni klinowej o popdwójnej krzywiźnie

Rys.15 Wydzielenie płata z powierzchni klinowej o podwójnej krzywiźnie : a) aksonometria, b) rzuty

Rysunki 3 do 15 zaczerpnięto z pracy  [2].Literatura

  1. Sekkei N. (2008), Mode Gakuen Spiral Towers – Nagoya, Japan, [ http://www.incredible-pictures.com/2013/05/mode-gakuen-spiral-towers-nagoya-japan.html ]
  2. Przewłocki S., (1969), Kształtowanie geometryczne konstrukcji powłokowych, Arkady, Warszawa

________________________________

Comments : 0
O autorze
* dr inż. Leszek Chodor. Architekt i Inżynier Konstruktor; Rzeczoznawca budowlany. Autor wielu projektów budowli, w tym nagrodzonych w konkursach krajowych i zagranicznych, a między innymi: projektu wykonawczego konstrukcji budynku głównego Centrum "Manufaktura" w Łodzi, projektu budowlanego konstrukcji budynku PSE w Konstancinie Bielawa, projektów konstrukcji "Cersanit" ( Starachowice, Wałbrzych, Nowograd Wołyński-Ukraina), projektu konstrukcji hali widowiskowo-sportowej Arena Szczecin Autor kilkudziesięciu prac naukowych z zakresu teorii konstrukcji budowlanych, architektury oraz platformy BIM w projektowaniu.

Twój komentarz do artykułu

Translate »