Imperfekcje konstrukcji drewnianych i murowych [R3-5]

Artykuł w ciągu ostatnich 24 godzin czytało Czytelników [ Imperfekcje konstrukcji zespolonych i aluminiowych ] [poprzednie R3-4] ⇐ ⊗ ⇒ [następne R3-6] [ Imperfekcje łukowe łuków ] Konstrukcje drewniane, projektowane zgodnie z normą oraz konstrukcje murowe  projektowane zgodnie z normą
Comments : 0

Imperfekcje konstrukcji i ich źródła [R2-1]

Artykuł w ciągu ostatnich 24 godzin czytało Czytelników [Klasyfikacja imperfekcyjnych metod projektowania] [ poprzednie R1.3 ]  ⇐  ⊗  ⇒ [następne R2-2] [Imperfekcje projektowe z odchyłek wykonawczych] Omówiono  klasyfikację i żródła imperfekcji konstrukcji. Klasyfikacja imperfekcji ko
Comments : 0

Imperfekcje konstrukcji stalowych [R3-2]

Artykuł w ciągu ostatnich 24 godzin czytało Czytelników [ Imperfekcje a współczynniki obciążeń ]  [poprzednie R3-1] ⇐ ⊗ ⇒ [następne R3-3] [ Imperfekcje konstrukcji żelbetowych ] W normie do projektowania konstrukcji stalowych Eurokod 3 zdefiniowano oryginale zasady, stanowiące podstaw
Comments : 0

Imperfekcje konstrukcji żelbetowych [R3-3]

Artykuł w ciągu ostatnich 24 godzin czytało Czytelników [ Imperfekcje konstrukcji stalowych ] [poprzednie R3-2] ⇐ ⊗ ⇒ [następne R3-4] [ Imperfekcje konstrukcji zespolonych i aluminiowych ] Opis imperfekcji systemowych w ujęciu Eurokod2 jest spójny z opisem przedstawionym w normie Euro
Comments : 0

Imperfekcje konstrukcji zespolonych i aluminiowych [R3-4]

Artykuł w ciągu ostatnich 24 godzin czytało Czytelników [ Imperfekcje konstrukcji żelbetowych ] [poprzednie R3-3] ⇐ ⊗ ⇒ [następne R3-5] [ Imperfekcje konstrukcji drewnianych i murowych ] Imperfekcje konstrukcji zespolonych Przy obliczaniu stateczności konstrukcji zespolonych zgodnie z
Comments : 0

Imperfekcje konstrukcji, a współczynniki bezpieczeństwa [R3-1]

Artykuł w ciągu ostatnich 24 godzin czytało Czytelników [ Geneza metod imperfekcyjnych ]  [poprzednie R2-3]  ⇐ ⊗ ⇒ [następne R3-2] [ Imperfekcje konstrukcji stalowych ] Wprowadzenie Stosowanie metod imperfekcyjnych we współczesnych normach  projektowych jest spójne dla podstawowych ro
Comments : 0

Imperfekcje łukowe łuków [R3-6]

Artykuł w ciągu ostatnich 24 godzin czytało Czytelników [ Imperfekcje konstrukcji drewnianych i murowych ] [poprzednie R3-5] ⇐ ⊗ ⇒ [nastepne R3-7] [ Imperfekcje a układy usztywniające konstrukcję] Imperfekcjami łukowymi mogą być również obarczone pręty z nominalną krzywizną, czyli łuk
Comments : 0

Imperfekcje projektowe z odchyłek wykonawczych [R2-2]

Artykuł w ciągu ostatnich 24 godzin czytało Czytelników [Imperfekcje i ich źródła] [ poprzednie R2-1]  ⇐  ⊗  ⇒ [następne R2-3] [ Geneza metod imperfekcyjnych] Źródłem geometrycznych imperfekcji systemowych są odchyłki wytwarzania elementów i wznoszenia konstrukcji. Dopuszczalne tolera
Comments : 0

Imperfekcje w normach światowych [R3-9]

Artykuł w ciągu ostatnich 24 godzin czytało Czytelników [ Alternatywne, zintegrowane imperfekcje konstrukcji] [poprzednie R3-8] ⇐ ⊗ ⇒ [następne R4-1][ Fundamentalne założenia metody imperfekcyjnej ] Modele imperfekcji w normach Eurokod. Podsumowanie W europejskich normach konstrukcyjn
Comments : 0

Imperfekcje, a efekt P-Delta [R4-2]

Artykuł w ciągu ostatnich 24 godzin czytało Czytelników [Fundamentalne założenia metody imperfekcyjnej] [poprzednie R4-1] ⇐ ⊗ ⇒ [następne R4-3] [ Proces stochastyczny imperfekcji systemowych ] Wprowadzenie Klasyfikację imperfekcji konstrukcji przedstawiono w rozdziale 2 i na rys. 2.1.
Comments : 0

Imperfekcje, a układy usztywniające konstrukcję [R3-7]

Artykuł w ciągu ostatnich 24 godzin czytało Czytelników [Imperfekcje łukowe łuków] [poprzednie R3-6] ⇐ ⊗ ⇒ [następne R3-8][ alternatywne, zintegrowane imperfekcje] Zasady ogólne Zasady przedstawione w poprzednich punktach rozdziału trzeciego dotyczą analizy głównego układu konstrukcyj
Comments : 0

Imperfekcje. Przykład rachunkowy pręta prostego [R5-1]

[Uogólniona imperfekcja alternatywna] [poprzednie R4-4] ⇒ [następne R5-2] [Imperfekcje. Przykład] Zaprezentowano  pojęcie uogólnionej, alternatywnej imperfekcji, będącej alternatywą klasycznej, sprężystej imperfekcji alternatywnej, to jest przeskalowanej    postaci wyboczenia sprężyst
Comments : 0

Imperfekcyjna metoda projektowania. Spis treści [R1-0]

Spis treści Rozdział 1-1  Wprowadzenie Wprowadzenie Wstępne niedoskonałości konstrukcji i metody ich uwzględnienia Uogólniona nośność krytyczna konstrukcji Wrażliwość konstrukcji na nieliniowości, rząd teorii i imperfekcje Przykład 1-1.1 [ kryterium 5% odkształceń dla pręta rozciągane
Comments : 0

Imperfekcyjna metoda projektowania. Wprowadzenie [R1-1]

Artykuł w ciągu ostatnich 24 godzin czytało Czytelników Sois treści  ⇐ ⊗ ⇒ [następne R1-2] [ Klasyfikacja teorii drugiego rzędu] Do wszystkich typów konstrukcji (stalowe, żelbetowe, drewniane, murowe) stosuje się wspólną metodologię projektowania konstrukcji z zastosowaniem metody imp
Comments : 0
Translate »