Imperfekcje i ich źródła [R2-1]

 R1 ⇐   [R2-1]   ⇒ R2-2 Omówiono  klasyfikację i żródła imperfekcji konstrukcji. Klasyfikacja imperfekcji Niedoskonałości systemu konstrukcyjnego i jego elementów, czyli odstępstwa od stanu idealnego, są nazywane imperfekcjami i mają swoje źródło w niedoskonałej technologii przygotowa
Comments : 0

Imperfekcje projektowe z odchyłek wykonawczych [R2-2]

 R2-1  ⇐   [R2-2]   ⇒ R2-3 Źródłem geometrycznych imperfekcji systemowych są odchyłki wytwarzania elementów i wznoszenia konstrukcji. Dopuszczalne tolerancje wykonawcze są ustalone w przepisach odbiorowych, a w szczególności normach dla konstrukcji stalowych oraz  dla konstrukcji żelb
Comments : 0

Imperfekcje w postanowieniach normowych [R3-1]

 R2-3  ⇐   [R3-1]   ⇒ R3-2 Niniejszy artykuł jest 3 rozdziałem podręcznika Imperfekcyjna metoda projektowania konstrukcji Publikacja internetowa w wersji „free” z nieograniczonym prawem cytatu – z powołaniem się na autora i źródło: Leszek Chodor, (2019), Imperfekcyjna metoda  projekto
Comments : 0
Translate »