A B C D E F G H I K Ł M N O P R S T U W Z
Al An Ar

Analiza wymiarowa

W praktyce wyniki badań modelowych np. badań betonu na normowych próbkach walcowych Φ150×300 lub sześciennych o wymiarach 150x150x150 albo też badania stali na normowych próbkach rozciąganych o wymiarach np Φ10×100 mm, są podstawą do oceny betonu lub stali w konstrukcji o wielokrotnie większych wymiarach.
Tymczasem takie podejście najczęściej prowadzi do przeszacowania wytrzymałości konstrukcji, tym większego im większa  jest różnica rozmiarów modelu i obiektu.
Na taką  prawidłowość  wskazuje wprost elementarne zadanie teorii niezawodności struktur szeregowych (tzw  statystyczny efekt skali).
Podobne wnioski można wyciągnąć z teorii podobieństwa modelowego [1], [2].

 Literatura

  1. Kasprzyk, W., Lysik, B. (1974), Analiza wymiarowa w projektowaniu eksperymentu (skrypt). Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej
  2. Sedov, D. I. (1981), Metody podobija i razmerostej w mechanike. Izdatelstvo Nauka

________________________________

Comments : 0
O autorze
* dr inż. Leszek Chodor. Architekt i Inżynier Konstruktor; Rzeczoznawca budowlany. Autor wielu projektów budowli, w tym nagrodzonych w konkursach krajowych i zagranicznych, a między innymi: projektu wykonawczego konstrukcji budynku głównego Centrum "Manufaktura" w Łodzi, projektu budowlanego konstrukcji budynku PSE w Konstancinie Bielawa, projektów konstrukcji "Cersanit" ( Starachowice, Wałbrzych, Nowograd Wołyński-Ukraina), projektu konstrukcji hali widowiskowo-sportowej Arena Szczecin Autor kilkudziesięciu prac naukowych z zakresu teorii konstrukcji budowlanych, architektury oraz platformy BIM w projektowaniu.

Twój komentarz do artykułu

Translate »