Nowoczesne fasady a przepuszczalność energii słonecznej

Dokonane z dniem 1 stycznia 2014 roku ograniczenie przenikania ciepła przez przegrody budowlane  (współczynnika przenikania ciepła U [W/(m2K)] – jest już dobrze  przedyskutowane, znane i  stosowane. Wydaje się natomiast, że do powszechnej świadomości nie trafiły jeszcze inne wymogi, w szczególności ograniczenie latem przepuszczalności energii słonecznej przez przegrody zewnętrzne szklane i przezroczyste oraz związanej z tym redukcji promieniowania słonecznego przez urządzenia przeciwsłoneczne.

Żaluzje na budynku Ifover w Kielcach [foto własne]

Fot.1. Żaluzje na budynku IFOVER w Kielcach [foto własne]

Tymczasem w pkt.2.1.4. ” Załącznika 2 „Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii” Rozporządzenia Ministra Infrastruktury ” w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”  (ze zmianami z dnia 7 kwietnia 2004), 
wprowadzono wymóg, by współczynnik 

$g=f_c\cdot g_n$

całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego dla okien, oraz przegród szklanych i przezroczystych w okresie letnim nie przekraczał wartości  0,35.

lamele

Fot.2. Lamele – powiększenie fot.1.

W wyrażeniu tym $g_n$ jest  współczynnikiem całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego dla typu oszklenia, który może być dobrany z tab. 1, a współczynnik $f_c$ redukcji pomieniowania ze względu na zastosowanie urządzeń przeciwsłonecznych podano w tab.2. Wszystkie wartości zaczerpnięto z Rozporządzenia.

 Tab.1. Współczynnik całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego gn

Tabala gn

Tab.2. Współczynnik redukcji promieniowania  ze względu na zastosowane urządzenia przeciwsłoneczne fc:
αe – współczynnik absorpcji,  τe – współczynnik przepuszczalności

Tabela fc

Współczynnik $f_c$ wyraża procentową redukcję promieniowania emitowanego do pomieszczenia ze względu na zastosowane urządzenia przeciwsłoneczne: łamacze światła (żaluzje zewnętrzne lub wewnętrzne),lub zasłony. Ograniczenia nie stosuje się w odniesieniu do powierzchni pionowych oraz powierzchni nachylonych więcej niż 60 stopni do poziomu, skierowanych w kierunkach od północno-zachodniego do północno-wschodniego (kierunek północny +/- 45 stopni), okien chronionych przed promieniowaniem słonecznym elementem zacieniającym, spełniającym wymaganie $g<0,35$, oraz do okien o powierzchni mniejszej niż 0,5 m2 .  

Ograniczenia powyższe stosuje się w celu ograniczenia nagrzewania się pomieszczeń od słońca latem, a w rezultacie  zmniejszenia zużycia energii koniecznej do ochłodzenia wnętrz, i w konsekwencji do poprawienia komfortu mieszkańców, ale przede wszystkim do zmniejszenia zużycia energii przez społeczeństwo , a przez to do aktywnej ochrony środowiska.

Z powyższego wynika, że projekt wszelkich budynków powinny zawierać dobór urządzeń ograniczających, nagrzewanie pomieszczeń.

Na zewnętrznej płaszczyżnie okien, stosuje się łamacze światła, często nazywane żaluzjami fasadowymi (fot.1, fot.2), w tym z ruchomymi lamelami (np. rys.1 – system SunProtecxtection), ustawianymi w zależności od kierunku podania słońca (pory dnia i roku), a także siły i kierunku wiatru. Mogą też być stosowane nowoczesne rozwiązania architektoniczne z ruchomymi elementami lub całymi ścianami.

Takie rozwiązania stanowią współczesną architekturę ruchu, a jednocześnie stanowią rozwiązania ograniczające zużycie energii na chłodzenie budynku poprzez ograniczenie nagrzewania pomieszczeń słońcem w lecie.

Rys,.1.Syhtem SunProtection [Prospekt YAwalSystem]

Rys,.1.System SunProtection [Prospekt YawalSystem]

kolporeter+Ifover

Fot.3.Budynek KOLPORTER w Kielcach z „drugą skórą” szklaną , a za nim IFOVER z fort.1. [fot. własna]

Na fot.3. pokazano rozwiązanie, polegające na zastosowaniu fasady szklanej (kurtynowej) jako drugiej skóry, nałożonej na standardowy budynek z tradycyjnymi oknami.ynowych i za nim bydynek IFOVER z fot.1.

Comments : 0
O autorze
* dr inż. Leszek Chodor. Architekt i Inżynier Konstruktor; Rzeczoznawca budowlany. Autor wielu projektów budowli, w tym nagrodzonych w konkursach krajowych i zagranicznych, a między innymi: projektu wykonawczego konstrukcji budynku głównego Centrum "Manufaktura" w Łodzi, projektu budowlanego konstrukcji budynku PSE w Konstancinie Bielawa, projektów konstrukcji "Cersanit" ( Starachowice, Wałbrzych, Nowograd Wołyński-Ukraina), projektu konstrukcji hali widowiskowo-sportowej Arena Szczecin Autor kilkudziesięciu prac naukowych z zakresu teorii konstrukcji budowlanych, architektury oraz platformy BIM w projektowaniu.
Translate »