Uogólniona alternatywna imperfekcja [R4-4]

[Proces stochastyczny imperfekcji systemowych] [poprzednie R4-3][następne R4-5] [Uogólniona, alternatywna imperfekcja ]


Zaprezentowano  pojęcie uogólnionej, alternatywnej imperfekcji, będącej alternatywą klasycznej, sprężystej imperfekcji alternatywnej, to jest przeskalowanej    postaci wyboczenia sprężystego. Przedstawiono też pojęcie imperfekcji plastycznej.

Klasyczna, alternatywna imperfekcja

Wprowadzenie do klasycznej metody alternatywnej  przedstawiono w pkt. , a sposób wprowadzenia jej do norm w pkt. 3.6.

Sprawczy (krytyczny) przekrój м znajdziemy, analizując wytężenie przekrojów pręta. Będzie on miał wytężenie większe od innych przekrojów w obrębie elementu, i konstrukcji. Położenie przekroju sprawczego zależy od schematu konstrukcji i konfiguracji jej obciążeń. Jeśli konstrukcja może być poddana kilku konfiguracjom wykluczających się obciążeń, to dl a każdej z nich inny przekrój konstrukcji będzie przekrojem krytycznym. O samo dotyczy zmian schematu konstrukcji, na przykład w procesie kolejnego tworzenia się przegubów plastycznych.

Wytężenie przekroju sprawczego м, dla ustalonego schematu konstrukcji i konfiguracji jej obciążeń wynosi:

Comments : 0
O autorze
* dr inż. Leszek Chodor. Architekt i Inżynier Konstruktor; Rzeczoznawca budowlany. Autor wielu projektów budowli, w tym nagrodzonych w konkursach krajowych i zagranicznych, a między innymi: projektu wykonawczego konstrukcji budynku głównego Centrum "Manufaktura" w Łodzi, projektu budowlanego konstrukcji budynku PSE w Konstancinie Bielawa, projektów konstrukcji "Cersanit" ( Starachowice, Wałbrzych, Nowograd Wołyński-Ukraina), projektu konstrukcji hali widowiskowo-sportowej Arena Szczecin Autor kilkudziesięciu prac naukowych z zakresu teorii konstrukcji budowlanych, architektury oraz platformy BIM w projektowaniu.
Translate »