Alternatywne, zintegrowane imperfekcje konstrukcji [R3-8]

Artykuł w ciągu ostatnich 24 godzin czytało Czytelników [ Imperfekcje , a układy usztywniające konstrukcję] [poprzednie R3-7] ⇐ ⊗ ⇒ [następne R3-9] [ Podsumowanie. Imperfekcje w normach światowych] W klauzuli normowej dopuszczono do stosowania alternatywny sposób uwzględniania zintegr
Comments : 0

Imperfekcje konstrukcji drewnianych i murowych [R3-5]

Artykuł w ciągu ostatnich 24 godzin czytało Czytelników [ Imperfekcje konstrukcji zespolonych i aluminiowych ] [poprzednie R3-4] ⇐ ⊗ ⇒ [następne R3-6] [ Imperfekcje łukowe łuków ] Konstrukcje drewniane, projektowane zgodnie z normą oraz konstrukcje murowe  projektowane zgodnie z normą
Comments : 0

Imperfekcje konstrukcji i ich źródła [R2-1]

Artykuł w ciągu ostatnich 24 godzin czytało Czytelników [Klasyfikacja imperfekcyjnych metod projektowania] [ poprzednie R1.3 ]  ⇐  ⊗  ⇒ [następne R2-2] [Imperfekcje projektowe z odchyłek wykonawczych] Omówiono  klasyfikację i żródła imperfekcji konstrukcji. Klasyfikacja imperfekcji ko
Comments : 0

Imperfekcje konstrukcji, a współczynniki bezpieczeństwa [R3-1]

Artykuł w ciągu ostatnich 24 godzin czytało Czytelników [ Geneza metod imperfekcyjnych ]  [poprzednie R2-3]  ⇐ ⊗ ⇒ [następne R3-2] [ Imperfekcje konstrukcji stalowych ] Wprowadzenie Stosowanie metod imperfekcyjnych we współczesnych normach  projektowych jest spójne dla podstawowych ro
Comments : 0

Imperfekcje łukowe łuków [R3-6]

Artykuł w ciągu ostatnich 24 godzin czytało Czytelników [ Imperfekcje konstrukcji drewnianych i murowych ] [poprzednie R3-5] ⇐ ⊗ ⇒ [nastepne R3-7] [ Imperfekcje a układy usztywniające konstrukcję] Imperfekcjami łukowymi mogą być również obarczone pręty z nominalną krzywizną, czyli łuk
Comments : 0

Imperfekcje projektowe z odchyłek wykonawczych [R2-2]

Artykuł w ciągu ostatnich 24 godzin czytało Czytelników [Imperfekcje i ich źródła] [ poprzednie R2-1]  ⇐  ⊗  ⇒ [następne R2-3] [Klasyczna formuła Ayrton-Perry] Źródłem geometrycznych imperfekcji systemowych są odchyłki wytwarzania elementów i wznoszenia konstrukcji. Dopuszczalne toler
Comments : 0

Imperfekcje w normach światowych [R3-9]

Artykuł w ciągu ostatnich 24 godzin czytało Czytelników [ Alternatywne, zintegrowane imperfekcje konstrukcji] [poprzednie R3-8] ⇐ ⊗ ⇒ [następne R4-1][ Fundamentalne założenia metody imperfekcyjnej ] Modele imperfekcji w normach Eurokod. Podsumowanie W europejskich normach konstrukcyjn
Comments : 0

Imperfekcje, a układy usztywniające konstrukcję [R3-7]

Artykuł w ciągu ostatnich 24 godzin czytało Czytelników [Imperfekcje łukowe łuków] [poprzednie R3-6] ⇐ ⊗ ⇒ [następne R3-8][ alternatywne, zintegrowane imperfekcje] Zasady ogólne Zasady przedstawione w poprzednich punktach rozdziału trzeciego dotyczą analizy głównego układu konstrukcyj
Comments : 0

Imperfekcyjna metoda projektowania. Wprowadzenie [R1-1]

Artykuł w ciągu ostatnich 24 godzin czytało Czytelników Sois treści  ⇐ ⊗ ⇒ [następne R1-2] [ Klasyfikacja teorii drugiego rzędu] Do wszystkich typów konstrukcji (stalowe, żelbetowe, drewniane, murowe) stosuje się wspólną metodologię projektowania konstrukcji  na płaszczyźnie metody im
Comments : 0

Klasyfikacja imperfekcyjnych metod projektowania [R1-3]

Artykuł w ciągu ostatnich 24 godzin czytało Czytelników [Klasyfikacja metod II rzędu. Zadania Benchmark] [poprzednie: R1-2] ⇐ ⊗ ⇒ [następne: R2-1] [ Imperfekcje i ich źródła] Ze względów porządkujących już na wstępie dokonamy klasyfikacji metod wymiarowania konstrukcji, stosowanych w
Comments : 0

Klasyfikacja teorii drugiego rzędu [R1-2]

Artykuł w ciągu ostatnich 24 godzin czytało Czytelników [Imperfekcyjna metoda. Wprowadzenie] [poprzednie: R1-1] ⇐ ⊗ ⇒ [następne: R1-3] [ Klasyfikacja metod imperfekcyjnych] W podręczniku przedstawiono klasyfikację metod drugiego rzędu na tle licznych przykładów obliczeń wykonanych pro
Comments : 0
Translate »