Nieliniowy geometrycznie pręt o przekroju zwartym

Niniejszy artykuł jest Dodatkiem C podręcznika Imperfekcyjna metoda projektowania konstrukcji Publikacja internetowa w wersji „free” z nieograniczonym prawem cytatu – z powołaniem się na autora i źródło: Leszek Chodor, (2019), Imperfekcyjna metoda  projektowania konstrukcji, Encyklope
Comments : 0

Niezawodność konstrukcji – przybliżona optymalizacja

Niezawodność rozumiana jako zagadnienie losowe, jest problemem numer jeden współczesnej techniki [1]. Rozwój informatyzacji, zaawansowanych algorytmów i programów obliczeniowych powoduje, że analiza problemów, budownictwa i konstrukcji bez uwzględnienia natury losowej zachowania syste
Comments : 0

Niezawodność wysokoniezawodnych i dużych systemów

Typowe podejście inżynierskie do rozwiązania problemu rzeczywistego, który z natury jest problemem stochastycznym (losowym) przedstawiono na rys.1. Systemy konstrukcyjne budowlane są wysokoniezawodne (rzędu 10-4) i zawierają wiele elementów (są duże). Z tych względów najczęściej wymag
Comments : 0
Translate »