A B C D E F G H I K Ł M N O P R S T U W Z

Katastrofy i awarie w trakcie wznoszenia konstrukcji

W artykule Bezpieczeństwo a niezawodność konstrukcji  przedstawiono statystyki katastrof budowlanych w Polsce z ostatnich lat. Wskazano, że najczęstszą przyczyną katastrof budowlanych w 2014 roku były zdarzenia losowe (67%) , a w 11% błędy podczas wznoszenia lub podczas innych robót b
Comments : 0
Translate »