Geometrycznie nieliniowa teoria konstrukcji

Niniejszy artykuł jest  rozdziałem podręcznika Imperfekcyjna metoda projektowania konstrukcji

Cykl artykułów jest w trakcie edycji i będzie  publikowany  odcinkami, począwszy od 2 kwietnia 2019.

Publikacja internetowa w wersji „free” z nieograniczonym prawem cytatu – z powołaniem się na autora i źródło:
Leszek Chodor, (2019), Imperfekcyjna metoda  projektowania konstrukcji, Encyklopedia  πWiki,
[ https://chodor-projekt.net/encyclopedia/imperfekcyjna-metoda-projektowania-konstrukcji/ ]

Historia edycji:

(start 2019-04-02)  Rozdział 1 : Imperfekcyjna metoda projektowania konstrukcji  –  Wersja 1.0 (2019-04-07), Wersja 1.1 ( 2019-04-23). Wersja 1.2 (2019-04-24) 
(2019-04-08)  Rozdział:2 Imperfekcje i geneza metod imperfekcyjnychWersja 1.0 (2019-04-15)
(2019-04-19)  Rozdział 3: Imperfekcje w postanowieniach normowych  – Wersja 1.0  (2019-04-30)
(2019-04-12) DodatekA : Teoria losowych wartości ekstremalnych – Wersja 1.0 (2019-04-18)
(2019-04-24)  Dodatek B : Dyskretyzacja losowo odkształcalnej konstrukcii– Wersja 1.0 (2019-04-30)
(2019-05-02)  Dodatek C : Geometrycznie nieliniowa teoria konstrukcji W TRAKCIE

Historia recenzji:
(2019-04-24)  Adam Machowiak :  tab.1.1.  testy „benchmark” w zastosowaniu do programu Constell

Proszę społeczność Inżynierów w internecie o przesyłanie recenzji podręcznika  na adres  wydawnictwa biuro@chodor-projekt.net
Leszek Chodor


Przedstawiono geometrycznie nieliniową metodę elementów skończonych prostych prętów o przekroju zwartym, użyteczną przy analizie wpływu rzędu nieliniowego na efekt P-Delta. Teorię wyprowadzono w ramach klasycznej wersji MES, polegającej na zastosowaniu metody Ritza do minimalizacji funkcjonału Lagranga energii sprężystej funkcjami dopuszczalnymi opisanymi  wielomianami potęgowymi.

Literatura cytowana w rozdziale

[zotpressInTextBib style=”apa” sortby=”author” sort=”ASC”]

Comments : 0
O autorze
* dr inż. Leszek Chodor. Architekt i Inżynier Konstruktor; Rzeczoznawca budowlany. Autor wielu projektów budowli, w tym nagrodzonych w konkursach krajowych i zagranicznych, a między innymi: projektu wykonawczego konstrukcji budynku głównego Centrum "Manufaktura" w Łodzi, projektu budowlanego konstrukcji budynku PSE w Konstancinie Bielawa, projektów konstrukcji "Cersanit" ( Starachowice, Wałbrzych, Nowograd Wołyński-Ukraina), projektu konstrukcji hali widowiskowo-sportowej Arena Szczecin Autor kilkudziesięciu prac naukowych z zakresu teorii konstrukcji budowlanych, architektury oraz platformy BIM w projektowaniu.

Twój komentarz do artykułu

Translate »