Model żelbetu My-Mz-N

W pracy przedstawiono  algorytm obliczania żelbetowego przekroju mimośrodowo zginanego i ściskanego lub rozciąganego, który jest uogólnieniem nieliniowego kalkulatora żelbetu M-N .   W typowym przypadku słupów dwukierunkowo zginanych algorytm pozwala na oszczędności  dochodzące...
Comments : 0

Nieliniowy kalkulator żelbetu M-N

Kalkulator zbrojenia przekrojów zginanych i ściskanych lub rozciąganych,  można bez opłat i rejestracji pobrać poprzez kliknięcie na rys.1.  Kalkulator dotyczy  jednokierunkowo mimośrodowo ściskanego lub rozciąganego żelbetowego przekroju prostokątnego bxh zbrojonego podwójnie,...
Comments : 0
Translate »