Rozporządzenie o warunkach dla budynków …

Rozporządzenie „w sprawie warunków technicznych …” zostało wydane na podstawie  art.7 ustawy Prawo budowlane i jest  podstawowym aktem prawnym, regulującym wymogi, dotyczące budynków budowanych w Polsce. Jest też podstawową literaturą polskieg...
Comments : 0

Teorie architektury

Kluczowe teorie zachodniej architektury, dotyczą różnych dziedzin od technologii do sztuki dekoratorskiej,od planowania do rzemiosła od sposobu interpretowania przeszłości do sposobu budowania przyszłości . Wszystkie je łączy fakt, że zmieniły na trwałe rzeczywistość...
Comments : 0
Translate »