Projekt:  Przebudowa i rozbudowa centrum handlowego Carrefour Reduta w Warszawie.
Etapy:    koncepcja, projekt budowlany, projekty przetargowe, nadzór projektowy
Branże: konstrukcja, instalacje sanitarne(w tym HVAC, tryskacze), instalacje elektryczne (w tym niskoprądowe),
Data:     od 20-04-2015 – nadal


  • Parametry inwestycji


     Powierzchnia przebudowy           1050 m2 pu

  • Fotografie obiektu


     

  • Projekt - elementy wybrane


     

Translate »