Połączenia śrubowe

Artykuł w ciągu ostatnich 24 godzin czytało Czytelników Tablice do projektowania Tab.1. Własności mechaniczne oraz nośności śrub $F_{Rd}$ [kN] wg normy [1]   Tab.2.  Tabela śrub z gwintem na części  trzpienia  wg PN-EN ISO 4014 ( DIN 6914) Tab.3.  Tabela połaczeń śrubowych do spr
Comments : 0
Translate »