Transformacja podstawowych zmiennych losowych

W analizie niezawodności fundamentalnym zadaniem jest transformacja podstawowych zmiennych losowych $X$ do gaussowskiej przestrzeni standardowej $U$ [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], i in. Transformacja zmiennych losowych $T:\ X \to U$ powinna zachować prawdopodobieństwo obszaru awar
Comments : 0
Translate »