Współrzędna wycinkowa przekroju pręta cienkościennego

W analizie prętów cienkościennych wystepuje nowa współrzędna w przekroju preta – współrzędna wycinkowa , . Rozważmy przekrój pręta cienkościennego opisanego w układzie  współrzędnych kartezjańskich (x,y,z), gdzie x jest współrzędną po długości pręta z przekrojem poprzecznym...
Comments : 0
Translate »