Geneza metod imperfekcyjnych [R2-3]

[Imperfekcje projektowe z odchyłek wykonawczych] [poprzednie R2-2]  ⇐  ⊗   ⇒ [następne R3-1] [Imperfekcje konstrukcji, a współczynniki bezpieczeństwa] Geneza metod imperfekcyjnych nieodłącznie jest związana z klasyczną metodą projektowania pręta ściskanego i zginanego z użyciem współc
Comments : 0
Translate »