Etyka Architekta i Inżyniera. Dziedzictwo a współczesność

Etyka architekta i inzyniera jest pojęciem, które jest regulowane w Europejskim Kodeksie Etyki Zawodowej Architektów (Rada Architektów Europy (ACE), 2005). W Księdze Wyjścia (Romaniuk, 1997) [ Wyj 23] czytamy ważny, zapewne najważniejszy nakaz dla działalności osób zaufania public
Comments : 0
Translate »