Certyfikat Polskie Inwestycje, sp.j. (PI). Chodor-Projek, sp z o.o. jest następcą PI w:   projektowaniu architektoniczno-budowlanym oraz działalności wydawniczej pPress

 Przedsiębiorstwo Chodor-Projekt, sp.z o.o. w Kielcach, poprzez  osobę  Leszka Chodor jest  kontynuatorem  kultury technicznej i  organizacyjnej, wiedzy oraz innowacji,  a przede  wszystkim  zasad postępowania  honorowego  spółek MircroCAD, sp. z o.o.  (1989) ,  Przedsiębiorstwa  Innowacyjno-Wdrożeniowego   LZKComputer sp.z o.o. (1990  do 1997)  oraz Biura Projektów  Budownictwa BPB  Chodor-  Projekt, sp.z o.o. (obecnie BPB , sp.z o.o.) (w latach 1997 do 2009, od roku 2010 zasady nie akceptowane).
Leszek Chodor był założycielem, głównym organizatorem, mentorem i wykonawcą prac w tych  kolejnych spółkach, w szczególności poprzez wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań  organizacyjnych, technologicznych oraz technicznych. 

Aktualna firma Chodor-Projekt, sp.z o.o. poprzez Inżyniera i Architekta, Rzeczoznawcę budowlanego – Leszka Chodor ma 25-letnie doświadczenie w projektowaniu inżynierskim, choć została zarejestrowana jako jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dopiero 29 lipca 2014 roku.

Podstawą działania Chodor-Projekt, sp.z o.o, jest kodeks honorowy, opracowany przez Leszka Chodor już  w roku 1989, choć pisemnie opublikowany dopiero w roku 2008. Dla Leszka Chodor w działalności profesjonalnej najważniejsza jest bowiem umowa ustna, uczciwość i zaufanie. 

Działamy na rzecz przedsięwzięcia Inwestora, tak aby mógł On wyciągnąć maksimum korzyści z usług zawodowych Inżyniera, Projektanta i Konsultanta.  Praca  w spółce Chodor-Projekt realizowana jest łącznie i jednocześnie przez Architekta i Inżyniera. Podstawowymi wartościami są u nas rzetelne kwalifikacje zawodowe oraz uczciwość.
Nasi architekci i inżynierowie, w tym osoby współpracujące nie mogą w żaden sposób być zainteresowani finansowo w wykonawstwie, produkcji lub dostawach materiałów i wyposażenia dla rozpatrywanego przedsięwzięcia – pozostają w konsekwencji wolnymi od wynikających z takiego zainteresowania konfliktów interesów, czyli mają być osobami godnymi szacunku.
Przestrzeganie wartości profesjonalizmu z uczciwością zapewnia, że realizowane wraz z Inwestorem przedsięwzięcie odniesie sukces.

Jesteśmy pionierem zrównoważonego podejścia do projektowania, poprzez pracę , która obejmuje ciąg od planów zagospodarowania przestrzennego poprzez budowle aż do detali konstrukcyjno-architektonicznych, a przede wszystkim nowoczesnych instalacji HVAC oraz niskonapięciowych.

Nasze podejście jest wrażliwe na kulturę i obyczaje miejscowe, często łącząc najnowsze osiągnięcia technologiczne z rozwiązaniami zaczerpniętymi z tradycji społeczności,  rodzin i osób. Staramy się włączyć w umiejętności, entuzjazm i wiedzę naszych zespołów projektowych, zaangażowanie klienta, tak by tworzenia było bardziej inspirujące.

Rys historyczny dokonań dr inż Leszka Chodor w zakresie ekspertyz, udziału w opracowaniu projektów architektoniczno-budoelanych oraz koordynowaniu wielo-branżowych i -zespołowych przedstawia opracowanie:

KIiknij ↓ na rys dokonań

Translate »