Liczba ewakuacyjnych klatek schodowych

Zgodnie z Rozporządzeniem o warunkach technicznych budynków: W budynku wysokim  W i wysokościowym  WW powinny być co najmniej dwie klatki schodowe obudowane i oddzielone od poziomych dróg komunikacji ogólnej oraz pomieszczeń przedsionkiem przeciwpożarowym, odpowiadającym odrębnym wyma
Comments : 0
Translate »