Leszek Chodor

Leszek Chodor

 Aplikacje inżynierskie na urządzenia mobilne (system Android, iOS):

 1. Program do analizy statycznej ram płaskich
    na kodzie metody elementów skończonych zoptymalizowanym z roku 1989:
     i-RAMA (MES)- kod-zrodlowy-jezyk–C

2.  Arkusze kalkulacyjne do zestawień materiałowych
  Wykaz-stali +  Profile
  Wykaz-stali zbrojeniowej (w opracowaniu)

Translate »